Welkom op de Wiki-site van Wireless Leiden

Deze Wiki-site is een informatiebron van en voor iedereen die te maken heeft met Wireless Leiden. Op deze site kunnen aangemelde mensen op een laagdrempelige manier zelf informatie neerzetten en zo hun ervaring direct delen met anderen. Aanmelden kan op deze pagina.

Naast de wiki maken wij ook gebruik van Subversion (een VCS - versie-controle systeem). Hier zal vaak in de wiki naar verwezen worden, omdat documenten en configuraties hier opgeslagen worden. Ook wordt er nog informatie uitgewisseld via diverse MailingLists. De archieven en aanmeldingen kunnen geraadpleegd worden op http://lijst.wirelessleiden.nl.

Heel veel plezier en alvast bedankt voor uw eventuele bijdrage.

Voor navigatie kunt u de bovenstaande Sitemap gebruiken of TitleIndex


Uitsluiting aansprakelijkheid De Stichting Wireless Leiden, noch de bestuursleden, noch personen die op een of andere manier betrokken zijn bij de Stichting zijn aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend of verbandhoudend met de informatie op deze website. Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico. Je kunt zelf aanvullingen op deze pagina --en alle andere pagina's-- van de wikisite plaatsen. Dat is geen bug, dat is de bedoeling. Als je dit wilt uitproberen, lees dan eerst DezeSiteBewerken.

WelcomePage (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)