Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2009-09-28 05:39:36
Size: 4236
Editor: localhost
Comment:
Revision 5 as of 2009-09-28 06:29:44
Size: 3997
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

Wireless leiden node kennen enkele scripts die tijdens de boot geladen worden. Om er een beetje duidelijk in te scheppen is dit beschreven. Het is niet tot in den treuren beschreven, maar enkel een globale indruk. Met de bronnen die u hieronder kunt vinden kunt u proberen uzelf thuis te laten voelen in de materie.

Wilt u weten hoe de configuratie tot stand is gekomen kijk dan bij ConfiguratieFiles

MvG, Rick van der Zwet

 • Voor het geval u een commando niet kent kunt u hier Freebsd 5.0-RELEASE manual uitleg het commando invoeren en kijken wat de uitleg u te bieden heeft.

 • Snap niet u niet hoe er geprogrameerd moet worden in een bourne shell, dan raadt ik u aan om eens eens kijkje de nemen op de bourne shell tutorial van steve parker.

 • Onder het kopje rc in bovenstaande manual staat een beknopt overzicht. Met het commando man rc krijgt u ook uitleg.

In hoofdlijnen is het startup process as volgt:

 • De machine gaat aan
 • De BIOS maakt een lijstje van schijven en kijkt of ze bootable zijn
 • De bootloader (Master Boot Record onder windows) op de eerste schijf wordt gestart.
 • Deze laad de kernel en de diverse kernel configuraties (/boot/devices.hints, etc)
 • De kernel start vervolgens het zogenaamde userland via rc welke in eerste instantie in  /etc/defaults/rc.conf  en  /etc/rc.conf  kijkt.

 • Daarin wordt verwezen naar de directories  /etc/rc.d  en  /usr/local/etc/rc.d/ .

 • De norm is dat in de  /etc  alleen de meest noodzakelijke systeem specifieke dingen staat welke binnen de standaard installatie passen.

 • Al het andere hoort in  /usr/local/etc 

/usr/local/etc/rc.d/

Alles wat in deze directory staat en eindigt op .sh en "run rechten"  chmod a+x filename  heeft zal worden uitgevoerd tijdens de boot. De volgorde is ascii-alphabetisch; met de 0-9 voor de A-Z. Dus door bestanden 01, 02, 10, 30, 99 als naam te geven kan een volgorde worden afgedwongen.

.svn

Hier wordt de informatie van subversion opgeslagen, deze zorgt ervoor dat de directory /usr/local/etc/rc.d/ op een gecontroleerde manier geupdate kan worden

01_dhcp-leases.sh

Code

 • # (c) Copyright 2002, 2003 Stichting Wireless Leiden, all
  #   rights reserved. More information can be found on
  #   http://wwww.wirelessleiden.nl and the license is at:
  #   http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/LICENSE
  #
  touch /var/db/dhcpd.leases

Uitleg

 • De file /var/db/dhcpd.leases wordt aangemaakt met de default rechten, als deze nog niet bestaat. Dit bestand zal (later) bijhouden welke ip addressen al dan niet zijn uitgegeven en aan wie. Dit bestand MOET aanwezig zijn voordat de DHCPD deamon wordt opgestart (zie beneden). Vandaar de '01_' prefix die er voor zorgt dat ze bij sorteren bovenaan komt te staan.

02_watchdog.sh

Code

 • # (c) Copyright 2002, 2003 Stichting Wireless Leiden, all
  #   rights reserved. More information can be found on
  #   http://wwww.wirelessleiden.nl and the license is at:
  #   http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/LICENSE
  #
  BIN=/sbin/watchdogd
  test -x $BIN && test -e /dev/elan-mmcr && $BIN && echo -n " watchdogd"

Uitleg

 • test op /sbin/watchdogd is uitvoerbaar. test of /dev/elan/mmcr bestaat (Deze wordt alleen door de kernel aangemaakt als de benodigde hardware op het moederboard zit. Op dit moment is dat alleen het geval bij de Soekris bordjes.) zoja, start /sbin/watchdogd zoja, print watchdogd op het screen

03_nopromisc.sh

Code

BookCyclus (last edited 2009-09-28 06:29:44 by localhost)