N.B. Dit project is afgesloten


1 Achtergrond en aanpak

Binnen het 'brede school' concept speelt communicatie tussen scholen en instellingen van jeugdzorg/welzijn een cruciale rol. Het doel van het Brede-Schoolproject van Wireless Leiden is het creeren van een snel, beveiligd draadloos netwerk tussen de scholen en de betrokken instellingen. Er kunnen natuurlijk ook verbindingen gemaakt worden met andere scholen, de bibliotheek, musea, het ROC (onderhoud en beheer), etc.

Als 'spin-off' van dit project gaan de scholen bovendien functioneren als lokale toegangspunten voor de buurt, waardoor bijvoorbeeld ook thuis snel en goedkoop Internetverbinding mogelijk wordt. Met name in de betreffende wijken (Leiden Noord, De Kooi en De Waard) is dit een aantrekkelijk neveneffect van dit project.

Een eerste proefproject van Wireless Leiden op een basisschool is operationeel sinds mei 2003 op de Lucas van Leyden basisschool. Zie NodeLvLz en NodeLvLn en ScholenNetwerk.

De volgende basisscholen zijn betrokken bij het 'Brede School' project van de gemeente Leiden:

- de Viersprong (codering Nodemap 4SPRG), Timorstraat 15

- de Singel (codering Nodemap SINGEL), Lusthoflaan 2

- de Dolfijn (codering Nodemap ), Lusthoflaan 4 (codering Nodemap zie SINGEL) en Munnikenstraat 1 (codering Nodemap DOLFM)

- de Springplank (codering Nodemap SPRPLK), Sumatrastraat.

1.1 Privacy

Met nadruk wordt gesteld dat het hier niet gaat om normale internet verbindingen; maar volkomen privee verbindingen tussen de locale netwerken van de scholen (LANs) welke met behulp van een 'Virtual Private Netwerk' verbinding aan elkaar verbonden worden, zie ook VPN schema. Dit type verbinding is versleuteld en niet toegankelijk voor derden.

Het is dus niet mogelijk voor derden om op de netwerken van de scholen te komen. En het is dus niet mogelijk voor de scholen om het open gedeelte van Wireless Leiden op te gaan. (Tenzij zij dat doen via hun normale firewall/internet beveiliging waarlangs zij ook naar het "gewone internet" gaan).

1.1.1 Viersprong

Timorstraat 15 (De Kooi).

1.1.2 De Singel

Lusthoflaan 2 (Noorder Kwartier)

1.1.3 De Dolfijn

Lusthoflaan 4 (Noorder Kwartier) en Munnikenstraat 1 (De Waard)

1.1.4 De Springplank

Sumatralaan (De Kooi).

Er vanuit gaande dat er een node bij ROC Leidsedreef geplaast gaat worden (code ROCLOI), kan waarschijnlijk worden volstaan met een extra node, bijvoorbeeld op de voormalige Meelfabriek of op de Josephkerk, Herensingel (code JOSEPH).

2 Project van start Op 22 januari 2004 heeft een eerste overleg plaatsgevonden tussen DLS, R@STO en Wireless Leiden over de aanpak van dit project.

Stappenplan:

  1. Plaatsen van node LOI
  2. Site-survey
  3. Hoofdnodes bouwen en antennes plaatsen
  4. Verbinding functioneel
  5. Testen van functionaliteiten door R@STO
  6. Configureren en testen door R@STO
  7. Testperiode gebruikers (met instructie voor gebruik)
  8. Operationeel

Wireless Leiden levert de IP-verbinding. Wat daarna volgt (VPN, firewall, applicaties) is de verantwoordelijkheid van de gebruiker (beheerder).

De gebruikers op de scholen zullen na moeten denken over de functionaliteit van de verbinding. Mogelijke items zijn een communicatieplatform voor de school/wijk, centrale agenda, centrale website. Binnenkort is er een overleg met de ICT-coƶrdinatoren van de scholen om hen te informeren over het project en naar hun ideeƫn te vragen over de functionaliteit van de verbinding.

BredeSchool (last edited 2009-12-31 21:10:38 by a80-101-32-233)