Inleiding

Je kan wel een mooie node hebben, met een hoop software erop Hoe dat allemaal wordt geladen kan je in BootCyclus lezen. Maar je hebt ook configuratie bestanden nodig die specifiek zijn voor een node. Aanvankelijk gebruikte WirelessLeiden één map om alle bestanden in op te staan: /lcd . Maar sinds het gebruik van FreeBSD6.0 en 7.2 (met NanoBSD) staan alle configuratiebestanden op de 'normale' plek.

De configuratiebestanden worden automatisch gegenereerd uit de 'Genesis' database. Ze zijn ook beschikbaar via de webpagina: http://wlconfig.wirelessleiden.nl/freebsd/iris/g_list.pl

(Gebruik het knopje 'update' om er voor te zorgen dat de meest recente versie van genesis wordt gebruikt).

Configuraties files

authorized_keys

SSH public keys of active Wireless Leiden volunteers, for use of various authentication purposes

dhcpd.conf

Code

option domain-name "wLeiden.NET";

default-lease-time 7200;
max-lease-time 2592000;

ddns-update-style none;

# Hack for the WET11
#
always-broadcast on;

option domain-name-servers 172.18.56.1;


subnet 172.16.1.164 netmask 255.255.255.252 {not authoritative; } # ep0


    #
    # wi0 Omni voor de buurt
    #
    subnet 172.18.56.0 netmask 255.255.255.192 {
        range 172.18.56.10 172.18.56.60;
        option broadcast-address 172.18.56.63;
        option subnet-mask 255.255.255.192;
        option routers 172.18.56.1;

    }

subnet 172.18.56.64 netmask 255.255.255.252 {not authoritative; } # xl0

Uitleg

Deze file heeft aan hoe de dhcp server zich moet gedragen. Als u niet snapt wat er allemaal staat kunt u het beste de man:dhcpd.conf lezen

named.conf or dnsmasq.conf

named.conf code snippet

options {
    directory "/var/db/namedb";
    forward only;
    forwarders {
          172.31.255.1; // Proxy.Demon.wLeiden.NET
     };

zone "wLeiden.NET" {
    type slave;
    file "slave-wLeiden.NET";
    masters { 172.18.8.66; 212.61.66.38;};
};

zone "16.172.in-addr.arpa" {
    type slave;
    file "slave-16.172.in-addr.arpa";
    masters { 172.18.8.66; 212.61.66.38;};
};

Uitleg

Named is de dns server. In deze config staat dat hij de bestanden naar de directory /var/db/namedb moet schrijven. Als hij aanvragen krijgt die eindigen op wleiden.net hij in de file /var/db/namedb/slave-wLeiden.NET moet zoeken naar een ip adress. Als hij dit file niet kan vinden dat ie op 172.18.8.66 of op 212.61.66.38 een nieuw bestand kan vinden. Als hij moet opzoeken welke naam bij een ipadress hoort dat in de 172.16.*.* range ligt hij in /var/db/namedb/slave-16.in-adrr.arpa kan zoeken. Voor meer (gedetailleerde) informatie de pagina man:named.conf. Nodes volgens het Nanobsd/iris concept gebruiken dnsmasq ipv de combinate named/dhcpd

rc.local

Wordt niet meer gebruikt bij nodes volgens het iris/nanobsd concept.

Code

#Freebsd 5.2.1 manier om wifi kaart te configureren
ifconfig wi0 stationname omni.Zwet0.wLeiden.NeT powersave 0 mediaopt hostap ssid ap-omni.zwet.wleiden.net channel 1
#Freebsd 5.0 manier om wifi kaart te configureren
#/usr/sbin/wicontrol -i wi0 -P 0         # PowerSave
#/usr/sbin/wicontrol -i wi0 -Z      # Zero SNR cache
#/usr/sbin/wicontrol -i wi0 -p 6         # hostap mode
#/usr/sbin/wicontrol -i wi0 -n ap-omni.zwet.wleiden.net # network name
#/usr/sbin/wicontrol -i wi0 -q ap-omni.zwet.wleiden.net # ESSID
#/usr/sbin/wicontrol -i wi0 -c 1         # broadcasting essid on
#/usr/sbin/wicontrol -i wi0 -f 1        # Channel

Uitleg

Het toewijzen van kanalen, ssid,vermogen, modes aan de wifi kaarten. Freebsd 5.0 gebruikt nog man: wicontrol Terwijl Freebsd 5.2.1 het geintregreerd heeft in man: wicontrol

rc.node.local

Code

hostname="CNodeZwet.wLeiden.NET"
location="Buurt sportvelden, Particulier dak,Zoeterwoude "

#ifconfig_lo0_alias0="inet 172.18.56.1/32"

ifconfig_ep0="inet 172.16.1.166/30"

ifconfig_wi0="inet 172.18.56.1/26 -promisc"

ifconfig_xl0="inet 172.18.56.65/30"

Uitleg

toekennen hostname, ipadressen aan de node en de verschillende kaarten. Bij het nanobsd/iris concept worden ook de 'wireless' parameters in dit configuratiebestand gedefinieerd.

resolv.conf

Code

search wleiden.net .

# Local machine / own nameserver.
nameserver 127.0.0.1
# Nameserver on adjacent node - Link naar IMI over wi0
nameserver 172.16.0.38

# Nameserver on adjacent node - Link naar Thomas over wi0:0
nameserver 172.16.0.206

Uitleg

Als je een naam aanbiedt op de node, bijvoorbeeld zwet, dan gaat ie eerst op zoek naar zwet.wleiden.net. Dit doet ie eerst in zijn eigen dns-cache (deze zit op ipnummer 127.0.0.1), als ie het dan niet kan vinden gaat ie op zoek in de cache van (in dit geval) imi op 172.16.0.38 en anders die van thomas. Mocht niemand die naam dan kennen, dan krijg je een error.

snmpd.local.conf

Niet meer gebruikt bij iris/nanobsd concept

Code

# /usr/local/share/snmp/snmpd.local.conf
# overwrites/augments the data in snmpd.conf
# which is identical on each node with data
# specific to this node.
#
mibs +LIGHT80211-MIB

# Location of the physical node.
#
syslocation "Buurt sportverlden, Particulier dak,Zoeterwoude "


# Also listen to tcp
agentaddress 161,tcp:161


# end of file

static_route.sh

Niet meer gebruikt bij iris/nanobsd concept

Code snippet

add="route -q add"
loops=""

route -q flush 2> /dev/null

while sleep 1
do
  netstat -nr | grep -q UGSc || break
  loops="x\$loops"
  echo Waiting for route table to flush: $loops
  if [ "\$loops" = "xxxxxxxxxx" ]
  then
    break
  fi
  route -q flush 2> /dev/null
done

sysctl net.inet.ip.forwarding=1

route add 172.16.0.165/24 172.16.1.165
route add 172.16.1.13/25 172.16.1.165
route add 172.16.1.142/27 172.16.1.165
.....

Uitleg

Dit scriptje stelt de routes in, maar eerst wist ie alle routes, dit doet ie dmv een loop. Daarna maakt ie die nieuwe routes aan. Meer info over route, zie man: route

ConfiguratieFiles (last edited 2010-01-02 15:24:55 by a80-101-32-233)