Om de connectie te debuggen moet je gericht zoeken. Een melding op lijst "het werkt niet" helpt niemand te begrijpen wat er aan de hand is. De beste plaats om een melding te doen is op de gebruikerslijst, zie MailingList. Je kunt (moet?) daar eerst kijken of een dergelijke probleem zich al eerder voorgedaan heeft.

klik hier om te zoeken op eerder gestelde vragen. Sommige mensen kijken/posten liever op het forum. Dat kan ook, maar daar wordt in de regel trager op gereageerd.

Als het niet werkt controleer dan op de node map of de node bij jou in de buurt online is.

klik hier om op de nodemap te kijken.

STAP 1

Controleer of je een radioverbinding hebt in de configuratietool van je wirelesskaart. 

Als je die niet hebt controleer dan:

- kabels
- polarisatie van je antenne (kantelen)
- contact met een publieke node - iets wat begint met "ap" of "omni" en eindigt op .wleiden.net, 
 links die beginnen met "il" zijn niet geschikt om verbinding mee te maken.

 b.v. 
 ap-omni.imi.wleiden.net = ok
 il-zw.imi.wleiden.net = niet ok
 ap.default = niet ok

Een goed hulpmiddel is netstumbler. (http://www.netstumbler.com/) - een windows 
applicatie die 'live' laat zien welke signalen/stations er te ontvangen zijn, hoeveel
storing er is, en hoe sterk de signalen zijn. Dit helpt bij het bijstellen van de antenne.
Vaak is het handig om met twee personen te zijn, en wat geduld te hebben - het kan
een paar seconden duren voordat duidelijk is of een nieuwe oriƫntatie beter is dan
de vorige. Hou ook rekening met het 'nabije veld' van de antenne - een persoon,
ladder of stoel die in de buurt (1-2m) van de antenne staat kan de ontvangst-
eigenschappen van de antenne behoorlijk verstoren.

Zie dit plaatje voor een voorbeeld:

http://www.telecomplanet.nl/wifi_netstumbler_signal.gif

Als je geen radioverbinding hebt moet je eerst dit probleem oplossen. Verder gaan 
heeft geen zin! 

Mogelijke oplossingen:
- Er is te weinig signaal. 
- Een van de dingen die gebeuren is dat een client soms van 
  accesspoint wisselt; dus plots naar een ander station luistert
  omdat dit tijdelijk sterker is.
  Als een van de latere stappen niet werkt, 
  controleer dan altijd of je nog steeds verbonden
  bent met het goede accesspoint.

Als het niet werkt en je wilt een melding doen vermeld dan:
- welke accesspoints er te zien zijn.
- welk accesspoint het sterkste/geschiktste lijkt.
- de signaalsterkte gemeten met netstumbler, dit bestaat uit
  de ruiswaarde, idealiter rond -90 en rood in het diagram
  en de signaalwaarde, meestal rond de -60 en groen.

STAP 2
Sommigen menen dat de firewall 'eventjes' uitgezet moet worden als je dit probeert !

Let op: als je de verbinding werkend hebt gekregen zonder firewall, 
en de firewall weer aanzet, dat daar wel een regel bijstaat 
dat het vernieuwen van de DHCP lease mogelijk maakt, 
anders ben je na twee uur je verbinding kwijt. De regel moet UDP packets 
van en naar je eigen adres, poort 68, naar je gateway, poort 67, toelaten.


Controleer of je Netwerk settings op 'Automatisch IP address' staan en kijk
of je inderdaad een ip-nummer hebt gekregen:

Open een command prompt (dos-shell) en type:

    ipconfig

of 

    winipcfg /all 

voor Windows 98 of 

    ipconfig /all 

voor Windows 2000.

Als dat begint met 172. is het goed - ga verder met stap 3. Wireless Leiden
keert ALLEEN ip-adressen uit die met 172 beginnen. Als het adres met
10 of een ander getal begint dan is er iets mis en ben je misschien met
een ander station verbonden. Als er iets staat dat begint met 192.168
_EN_ de netmask is 255.255.0.0 dan is het waarschijnlijk dat je systeem
helemaal (nog) geen IP-address doorgekregen heeft.

anders: 

- type ipconfig /renew 
- of zet de kaart even softwarematig uit en weer aan 
- of reboot

type ipconfig 

Als je geen 172. ip-nummer hebt ga je terug naar de vorige stap, verder gaan 
heeft geen zin.

Als het niet werkt en je wilt een melding doen vermeld dan: 
- ip-nummer/netmask, 
- ssid, 
- kanaal,
- signaalsterkte gemeten met netstumbler, zie stap 1

STAP 3

Na het intypen van ipconfig heb je dus een nummer dat begint met 172. Dat ziet er
dus zo uit:

C:> ipconfig

    Description . . . . . . . . : Intel WIFI12987
    Physical Address. . . . . . : 00-40-05-35-DC-1B
    DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
    IP Address. . . . . . . . . : 172.18.16.19
    Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . : 172.18.16.1
    DHCP Server . . . . . . . . : 172.16.32.1
    Primary WINS Server . . . . :
    Secondary WINS Server . . . :
    Lease Obtained. . . . . . . : 12 11 03 2:28:19 PM
    Lease Expires . . . . . . . : 12 11 03 2:28:19 AM

Dus de regel hierboven met

    IP Address. . . . . . . . . : 172.18.16.19

MOET beginnen met 172; ga anders terug naar stap 2.

Bijvoorbeeld: 172.18.16.56, bij node cope

Bij deze info lees je ook het ip-nummer van default gateway. b.v. 
172.18.16.1 (op de omni van node cope)

Tiep nu:

C:> ping 172.18.16.1

nu worden pakketjes verstuurd en als het goed is beantwoord. 

als dit goed gaat stap 4

Als het niet werkt en je wilt een melding doen vermeld dan:
- ip-nummer/netmask 
- ping-gegevens van een ping naar de gateway, 
- ssid, 
- kanaal, 
- signaalsterkte gemeten met netstumbler, dit bestaat uit ruis -90 (rood) en signaal -60 (groen).

STAP 4

Het testen van dns. 

Kijk in de configuratie tool van je wirelesskaart welk ssid of essid je hebt. 
Haal daar de naam van de node uit

b.v.
omni.cnodecope.wleiden.net dan is de node naam cope 
type 
ping cope

nu worden 4 pakketjes verstuurd en als het goed is beantwoord. 


Als het niet werkt en je wilt een melding doen vermeld dan:
- ip-nummer/netmask 
- ping-gegevens van een ping naar het ip-nummer van de gateway,
- ping-gegevens van een ping naar de naam van de gateway
- ssid, 
- kanaal, 
- signaalsterkte gemeten met netstumbler, dit bestaat uit ruis -90 (rood) en signaal -60 (groen).

STAP 5

Je hebt verbinding en dns werkt !
nu de routing controleren

ping monitor.wleiden.net
 

nu worden packetjes verstuurd en als het goed is beantwoord.
Test de route naar Internet met
- ping proxy1.wleiden.net
- ping proxy2.wleiden.net
- ping proxy3.wleiden.net

Als het niet werkt en je wilt een melding doen vermeld dan:
- ip-nummer/netmask 
- ping-gegevens van een ping naar de gateway,
- ping-gegevens van een ping naar de naam van de gateway
- ping-gegevens van een ping naar de naam van de proxy
- traceroute (of mtr) proxy.wleiden.net (unix) of tracert proxy.wleiden.net (windows)
- ssid, 
- kanaal, 
- signaalsterkte gemeten met netstumbler, dit bestaat uit ruis -90 (rood) en signaal -60 (groen).

STAP 6

stel in je webbrowser een proxyserver in:

proxy.wleiden.net op poort 3128
of als dit niet werkt:
probeer achtereenvolgens
proxy1.wleiden.net op poort 3128
proxy2.wleiden.net op poort 3128
proxy3.wleiden.net op poort 3128

screendumps voor windows 2000: [ http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/debug/win2000/index.html hier ]

Let op als je de verbinding werkend hebt gekregen zonder firewall, en de firewall weer aanzet, dat daar wel een regel bijstaat dat het vernieuwen van de DHCP lease mogelijk maakt, anders ben je na twee uur je verbinding kwijt. De regel moet UDP packets van en naar je eigen adres, poort 68, naar je gateway, poort 67, toelaten.

Let op 2: Het Wireless Leiden netwerk maakt gebruik van WiFi standaard 802.11b. Veel WiFi kaartjes ondersteunen de 801.11b standaard. Veel andere kaartjes ondersteunen zowel de 802.11b als de 802.11g standaard. Wanneer u in uw computer echter gebruik maakt van een WiFi kaartje dat uitsluitend de 802.11g standaard ondersteunt, zult u waarschijnlijk onze nodes wel in de lijst van beschikbare netwerken zien, maar zult u er geen verbinding mee kunnen maken. De enige oplossing is dan, wanneer u toch van ons netwerk gebruik wilt maken, het installeren van een kaartje in uw PC of laptop dat de 802.11b standaard ondersteunt.

Let op 3: Wanneer u de bovenstaande handleiding nauwgezet gevolgd hebt en toch geen verbinding met het netwerk van Wireless Leiden kunt maken, bent u welkom op ons inloopspreekuur op woensdagavond van 20:00 uur tot 21:00 uur op de Apothekersdijk 35 in Leiden. Een van onze vrijwilligers zal dan zijn best doen om samen met u alsnog verbinding te maken. Het helpt zeer, wanneer u op het spreekuur uw laptop (computer) meebrengt. We kunnen het probleem dan samen met u bekijken en proberen in te loggen op de node die ter plaatse aanwezig is.

Let op 4: Sommige ingebouwde kaartjs in laptops ondersteunen niet alle WiFi kanalen (1 t/m 13), maar slechts een deel van die kanalen (bijvoorbeeld alleen 4 t/m 10). Dit is in ieder geval zo bij Toshiba laptops. In dat geval is er geen verbinding te maken met nodes die kanalen gebruiken buiten het door de laptop ondersteunde gebied. Wanneer u het signaal van Wireless leiden via een router in uw huis verspreidt, zet de router dan op een kanaal tussen 4 en 10. Wanneer u Wireless Leiden rechtstreeks met een laptop kunt ontvangen is in zo'n geval de enige oplossing het kopen van een WiFi-kaartje dat wel alle kanalen ondersteunt. Steek uw licht hierover op op het inloopspreekuur.

DeBuggenConnectie (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)