Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2009-09-28 05:39:35
Size: 795
Editor: localhost
Comment:
Revision 3 as of 2009-09-28 06:29:40
Size: 556
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

Dit is een wiki genaamd MoinMoin na registratie om spamming tegen te gaan, kan je aan de slag op de informatie aan te passen of extra informatie toe te voegen. Probeer wel te zorgen dat een geheel blijft, dus geen losse pagina's of vreemde losse teksten. Natuurlijk moeten ze ook allemaal nog een beetje met WirelessLeiden te maken hebben :-).

Wees niet bang dat je iets weggooid, de oude revisies blijven altijd bewaard.

Als je eerst wilt proberen, doe dit dan in de SandBox pagina, wat de andere pagina's netjes houd, succes en heel veel plezier!

DezeSiteBewerken (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)