Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2009-09-28 06:29:41
Size: 3662
Editor: localhost
Comment:
Revision 6 as of 2011-07-10 21:56:48
Size: 3663
Editor: ronald
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
Dit tooltje genereerd dns files uit de genesis configs en een statische config file. Dit tooltje genereert dns files uit de genesis configs en een statische config file.
Line 30: Line 30:
Hierin zijn een paar variablen belangrijk Hierin zijn een paar variabelen belangrijk

Inleiding

Deze handleiding gaat over het tooltje 'dns generator' Deze is te vinden op http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/other/dns_generator Dit tooltje genereert dns files uit de genesis configs en een statische config file.

Configuratie

De configuratie bestaat uit een boel genesis files en 2 configuratie files

dnsheader.conf

Deze is heel erg logisch, dus lees maar http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/genesis/dns/dnsheader.conf

staticDNS.conf

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/genesis/dns/staticDNS.conf verschillende manieren om de config in te stellen

foo.bar=172.17.1.10
foo2.bar2=172.17.1.10
foo3.bar3=foo.bar

Dit wordt geconverteerd naar

foo.bar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.10
foo2.bar2.wLeiden.NET. IN CNAME foo.bar.wLeiden.NET.
foo3.bar3.wLeiden.NET. IN CNAME foo.bar.wLeiden.NET.

wleiden.conf (genesis)

Hierin zijn een paar variabelen belangrijk

$master_ip='172.17.1.1';
$gw_open='closed';
$nodetype='CNode';
$nodename='FooBar';

Dit levert op

CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1
FooBar.wLeiden.NET. IN CNAME CNodeFooBar.wLeiden.NET.

interfaces

Er zijn 2 manieren waar hij zijn gegevens uit haalt.

IP gedeelte

IP=172.16.1.1/30

SDESC=2FooRick

DHCP=no

levert op

2FooRick.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.16.1.1

DHCP gedeelte

IP=172.17.1.1/24

SDESC=omni

DHCP=10-15

levert op

omni.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1
dhcp-omni10.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.10
dhcp-omni11.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.11
dhcp-omni12.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.12
dhcp-omni13.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.13
dhcp-omni14.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.14
dhcp-omni15.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.15

Totaal PLaatje

Als we nu alle uitvoeren met elkaar combineren krijgen we niet dit plaatje

foo.bar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.10
foo2.bar2.wLeiden.NET. IN CNAME foo.bar.wLeiden.NET.
foo3.bar3.wLeiden.NET. IN CNAME foo.bar.wLeiden.NET.
CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1
FooBar.wLeiden.NET. IN CNAME CNodeFooBar.wLeiden.NET.
2FooRick.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.16.1.1
omni.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1
dhcp-omni10.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.10
dhcp-omni11.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.11
dhcp-omni12.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.12
dhcp-omni13.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.13
dhcp-omni14.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.14
dhcp-omni15.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.15

Want anders krijgen we dubbele ip addressen en dat willen we niet, dit worden IN CNAME's addressen. Wat je tevens ziet als dat eerst staticDNS.conf geparsed wordt en dan pas de genesis configs

foo.bar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.12
foo2.bar2.wLeiden.NET. IN CNAME foo.bar.wLeiden.NET.
foo3.bar3.wLeiden.NET. IN CNAME foo.bar.wLeiden.NET.
CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1
FooBar.wLeiden.NET. IN CNAME CNodeFooBar.wLeiden.NET.
2FooRick.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.16.1.1
omni.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN CNAME CNodeFooBar.wLeiden.NET.
dhcp-omni10.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.10
dhcp-omni11.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.11
dhcp-omni12.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN CNAME foo.bar.wLeiden.NET.
dhcp-omni13.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.13
dhcp-omni14.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.14
dhcp-omni15.CNodeFooBar.wLeiden.NET. IN A 172.17.1.1.15

Dns_Generator (last edited 2011-07-10 21:56:48 by ronald)