Inleiding

Wiki pagina om ideeen over een theoretische opvolger/vervolg van Genesis bij mekaar te houden. Vooral om te kunnen omgaan met buurtgemeenten als Jacobswoude en derden die 'half' aan ons vast zitten. En veel meer berekenen van waarden.

Het ideaal zou een IP-level-mesh zijn; dus iets dat je de plaats geeft (als postcode of zo) en zijn 'naam'. En die dan verder alles zelf uitzoekt. Door te kijken naar welke interlinks ie kan maken; wie zijn directe buren zijn; hoeveel van zijn postcode gebied al bediend wordt, etc.

Conversie script van Genesis naar Exodus

In svn onder http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/other/exodus/lv/ staat nu [augustus 2004] een conversie script dat een wleiden.conf omzet naar een wleiden.xml met ongeveer dezelfde informatie volgens ongeveer dezelfde structuur (grootste verschil is dat interfaces en IP subnetten gescheiden zijn, en wat kleine dingen zoals een statusveld dat up, down of planned kan zijn).

Externe tooltjes kunnen dus in het vervolg dat gebruiken ipv een gehackte parser.

zie ook http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/other/exodus-lv-imp/

[Lodewijk]

Workshop 24 december 2003

Het resultaat van de eerste Exodus-workshop staat hier.

Klad

Er zijn locaties

Elke locatie heeft een naam.

Elke locatie heeft een rol

Elke rol heeft een functie

Bij elke functie hoort een node.

Elke node heeft een naam.

Elke node heeft nul of meer omni (public access points - via wired of wireless)

Elke node heeft een of meer interlinks.

Elke node heeft een afstand tot andere node in hop termen.

Er is een hop afstand maat.

DNS caching/forwarders kunnen binnen een 1/2 hob gebied gedeeld worden.

Uiteindelijke forwarder moet bij een internet link/maintenance link.

Idem voor NTP

UI

- Een client kan maar aan een AP

XML

<Configurations>
   <Configuration id="pcnode3">
     <Overlay order=1 id="Config@id="default-201"/>
     <Overlay order=2 id="Config@id="ntp"/>
     <Overlay order=2 id="Config@id="dns"/>
     <Overlay order=2 id="Config@id="snmp"/>
     <Overlay order=2 id="Config@id="sshd"/>
     <Overlay order=3 id="Config@id="ssh-authorized-keys"/>
   </Configuration>
</Configurations>
 
<Node id="Foo">
   <Desccription>Deze node staat op het dak van de Foo Bank.</Description>
   <a href="http://www.wirelessleiden.nl/NodeFoo"/>

  <!-- Baseline config welke overlaid wordt met extra's -->
   <Configuration id="Config@id="pcnode3">

     <Overlay order=last>
      <!-- some copy ... (see 'ant.apache.org' for ideas ...) -->
      <append dest="/boot/devices.hints">
        hw.ep.irw="11"
      </append>
      <Description>Deze machine heeft een kappot ISA slot; Daarom worden alle
        IRQs een opgeschoven en krijgt de EP/3com kaart niet de standaard irq 10
        maar irq11. Dit is gedaan met een DOS 3c5x9cfg.exe floppy.
      </Description>
     </Overlay>

     <Overlay order="last">
      <ignore dir="/usr/local/etc/mpd"/>
      <Description>Zorg dat de privee MPD gate van de FooBank genegeerd wordt
        als we de node checken. Deze wordt door hun gedaan.
       </Description>
     </Overlay>

     <!-- Wie moet er gewaarschuwd/ge-CC-ed worden bij node config veranderingen -->
     <Notify type="always" href="mailto:peter@foo.com"/>
     <Notify type="bigthings" href="mailto:gerben@foo.com"/>
   </Configuration>

   <!-- Contact van de 'andere kant' vCard formaat-->
   <Contact id="peter@foo.com">
    <ContactName>Peter Panners</ContactName>
    <ContactEmail href="mailto:peter@foo.com"/>
   </Contact>

   <!-- Info for trouble shooting -->
   <BuildingXS>

     <!-- Soort locatie; public, restricted, private -->
    <Type value="restricted"/>

     <!-- Soort organisatie en hun belang bij de node: commerical, cooperating, supportive, volunteers,fun -->
    <Class value="commercial"/>

    <Description>Op werkdagen, van 9 tot 17.00. 2 werkdagen van de voren melden bij
     contact persoon, en indien afwezig bij afdeling gebouwbeheer. Op de dag zelf melden
     bij de receptie, intekenen onder vermelding 'Stichting Wireless Leiden' en contact 
     persoon opgeven.
    </Description>

    <!-- met wie alles gecoordineerd moet worden, en eventueele backups -->

    <WLeiden primarContact="Marten@wleiden.Net">
      <SecondaryContact href="mailto:peter@wleiden.net"/>
      <SecondaryContact href="mailto:mary@wleiden.net"/>

      <!--Speciale 'notes'. Zie ook dat Frank als vCard gecodeerd is -->

      <Description><Person><Name>Frank Verduin</Name><Email href="mailto:fr@verduin.nl"/></Name> 
        woont 250 meter van de node en kan de antenne direct zien. Hij heeft een laptop en stumble set, en
        kan met ssh omgaan.
      </Description>

      <Description>Er staat een stofzuiger in de kast links naast de deur.
      </Description>

     </WLeiden>
   </BuildingXS>

   <Log>
     <!-- ... duh tbd -->
   </Log>

   <Network>
      <!-- ssid met belup van node ID, type en richting auto matisch benamen -->
      <Antenne id="1" type="omni" channel=5 pol=H/>
      <Antenne id="2" type="sd15" channel=5 pol=V dir=N/>
      <Antenne id="3" type="sd15" channel=5 pol=V dir=Z/>
      <Wired id="4"/>
   </Network>

   <!-- IP addressen komen uit een pool. Deze heeft blokken per wijk -->

   <Public on="Network/Antenne@id=1" size=8 wijk="2311rz">
            <!--       <ip>10.0.10.0/24</ip> Niet als we geo wijken gebruiken met ip blokken- -->
   </Public>

   <Public on="Network/Wired@id=4" size=8 wijk="2313jk">
            <!--       <ip>10.3.12.0/24</ip> Niet als we geo wijken gebruiken met ip blokken-->
   </Public>

   <!-- /28 IP addressen voor de links komen uit een pool. Alphabetisch sorteren en
       dan krijgt de laagste het laagste IP -->
   <Interlink dest="Node@id=Cope" via="Network/Antenne@id=2/>
   <Interlink dest="Node@id=Imi" via="Network/Antenne@id=3/>
   <Interlink dest="Node@id=LvLz" via="Network/Antenne@id=3/>
   <Interlink dest="Node@id=Dirkx" via="Network/Antenne@id=3/>

   <PrimaryDNS value="NONE"/>

   <Hardware>
     <hd id=5/>
     <senao id=7/>
     <senao id=12/>
     <ricoh id=14/>
     <ricoh id=15/>
     <pc id=25/>
     <3com id=27/>
   </Hardware>
 </Node>

Exodus met Django

Project van Roland en Rick (2008). Zie de "code" directory in svn : http://svn.wirelessleiden.nl/svn/code/exodus/

en http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/other/exodus/

Exodus (last edited 2010-01-02 15:45:59 by a80-101-32-233)