Vuistregels

Plaats Interlinks horizontaal en Accesspoints verticaal. Let op: dit is een vuistregel, dus afwijkingen zijn mogelijk en soms wenselijk!

Waarom verschillende polarisaties gebruiken? De RF isolatie tussen verticale en horizontale polarisatie is >20dB. Er is dus een effectiever gebruik van het frequentiespectrum.

Waarom moet het accesspoint verticaal gepolariseerd zijn?

Als accesspoint wordt vaak een omni gebruikt. Deze zijn vertikaal gepolariseerd (horizontale omni's van 10dB zijn onbetaalbaar). Dan rest horizontaal voor de interlinks. Soms (bijv. bij plaatsing aan de zijkant van een gebouw) hoeft een accesspoint geen dekking rondom te bieden. Dan zijn waveguides (bijna 180 graden openingshoek) een goed alternatief. Zie bijv. NodeJorg. Deze zijn horizontaal gepolariseerd. Voor meer flexibiliteit hebben we speciale 'omni's ontwikkeld: de dubbele waveguide antennes. Ook deze zijn horizontaal gepolariseerd. De verdeling rondom is niet perfect uniform, maar deze "omni's" voldoen goed in de praktijk. Je kunt ze ook downtilt geven (minder interferentie ver weg).

Frequentieplan

Het beste is om de interlink en de accesspoint channels in gescheiden segmenten te gebruiken. Interferentie door niet ideale filters in de ontvanger heeft tot gevolg dat aansluitende kanalen elkaar schijnen te interfereren. Stel: een co-located node met 1 interlink op kanaal 1 levert naburige interferentie op interlinkkanaal 5. Kortom kies een kanaal zo "ver" mogelijk verwijderd van het accesspoint kanaal.

Interlink Vuistregels:

 1. Probeer zoveel mogelijk kanalen van het accesspointkanaal af te blijven. Hoe meer interlinks, des te moeilijker dit wordt.
 2. Probeer op eenzelfde lokatie zoveel mogelijk kanalen tussen de interlinks te houden, maar ook tussen het accesspoints en de interlinks.
 3. Probeer de antennes van de interlinks zoveel mogelijk van elkaar (optisch is het beste) te scheiden!
 4. Hiervoor geldt, verticale separatie van de antennes is beter dan horizontale separatie. (Openingshoek is horizontaal groter dan verticaal).
 5. Gebruik de voor/achter verhouding van de richtantennes voor de interlinks. Zet antennes dus " rug aan rug "
 6. Gebruik muurtjes/schoorstenen/daken om antennes van elkaar te scheiden! Dit geldt ook voor de accesspoint antenne -> interlinkantennes en vice versa

Laat NOOIT antennes die elkaar "zien" in dezelfde richting kijken! Zorg dan dat er een muurtje, schoorsteen of gewoon genoeg afstand tussen zit. 4 meter horizontale afstand is 30 dB isolatie! Verticaal is dit nog hoger!!

Het wifi spectrum bestaat uit 3 volledig gescheiden (niet overlappende) kanalen, te weten kanaal 1, kanaal 6 en kanaal 11. Kortom een spatie van 5 kanalen dus.

Bijvoorbeeld: Accespoint kanaal 11, Interlink-1 kanaal 6, Interlink-2 kanaal 1.

Of Accesspoint kanaal 11, Interlink-1 kanaal 1, Interlink-2 kanaal 6.

(interlink horizontaal / node verticaal is 20 dB !)

Kanalenplanner

Bij een groot netwerk wordt het plannen van de kanalen een hele klus. Daarvoor is een stukje software wel handig.

[28 maart 2004]

Er staat nu in svn/node-config/genesis/nodes/channelga.py een begin van een kanalenplanner. D'r kan nog ontzettend veel getweaked worden, maar hij geeft al best aardige oplossingen en kan die natuurlijk plotten naar postscript (als je neato hebt ten minste).

Gebruik:

vanuit die directory even een lijst met paden naar wleiden.conf's maken die je mee wilt nemen en in een file 'l' zetten (find . -name wleiden.conf > l en dan de troep eruit halen) en dan zou een $ python channelga.py een tijdje moeten staan rekenen en vervolgens een channelga.ps moeten produceren met de beste configuratie na 1000 iteraties.

Ja kan spelen met bv hoe hard twee kanalen dicht bij elkaar bestraft moet worden. De nu gecommitte versie geeft 1 strafpunt bij minder dan 2 kanalen tussen twee interfaces. Dan krijg je bij NodeCope kanalen 6, 9, 12 en 13. Verander je dat naar 10 strafpunten komt er 1,5, 8 en 12 uit.

[29 maart 2004]

Je kunt http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/genesis/nodes/ channelga.py nu extra scores laten toekennen aan specifieke node-kanaalcombinaties, zodat je makkelijk situaties als de onbruikbare kanalen bij NodeCope kunt afvangen. Ook kun je nu verschillende nodes die bij elkaar staan (denk cetim) ook door het systeem als 1 node laten behandelen. Het verbaast me hoe makkelijk (that is, met weinig tweaken, afgeraffeld evolutionair/genetisch stukje en rechtoe-rechtaan score functie) er goeie resultaten uitkomen. Als je het meerdere keren draait kan je soms een beter resultaat krijgen, iets wat een beter evolutionair algoritme zelf zou moeten kunnen, maar in dit geval is een paar keer draaien geen probleem en een beter evolutionair algoritme ontwerpen wel :)

Volgens het boekje blijkt het meer evolutionair programmeren te zijn, dus dat is geen genotypes en phenotypes. Het doel is de totale score zo hoog mogelijk te krijgen, met de totale score de som van de scores van de nodes, de score van een node de som van de scores van elke combinatie van twee interfaces op die node keer het aantal interfaces op die node. Een slechte score is slechter hoe meer interfaces er zijn, een goeie score is beter hoe meer interfaces er zijn. Het idee is om het e.e.a. wat extra uit te vergroten, om grote nodes echt voorrang te geven. (Als je dat eruit haalt loopt het zo te zien ook goed. ) De score van een combinatie van twee interfaces:

 1. -10 als ze op hetzelfde kanaal zitten
 2. -5 als het verschil tussen de kanalen 1 is
 3. -1 als het verschil 2 is, 1 als het verschil meer dan 2 is plus dus de mogelijkheid specifieke scores voor een node en kanaal te geven (cope en kanaal 8 = -100).

[12 april 2004] Na wat prutsen met (en porten naar O'Caml van) de kanalenplanner zit er nu ondersteuning voor de volgende speciale gevallen in:

 1. op node x zijn interfaces y en z zo goed gescheiden dat ze best op hetzelfde kanaal zouden kunnen zitten
 2. de link tussen interface x op node y en interface z op node w is erg belangrijk, zorg dat 'ie aan beide kanten geen andere dingen in de buurt heeft
 3. interface x op de node y heeft last van interface z op node w, zorg dat ze uit elkaar liggen (bv omni's die elkaar kunnen zien)
 4. node x, y en z zijn eigenlijk 1 node (cetim bv)
 5. op node x zijn kanalen x, y en z niet bruikbaar (cope, de kanalen in het midden)
 6. publieke access points wanneer mogelijk niet boven kanaal 11

wie weet er meer?

en de Python versie is hiermee dus obsolete, als je wilt spelen moet je:

 1. een ocaml compiler installeren. /usr/ports/lang/ocaml/ op freebsd, ocaml op debian, mandrake.

 2. cd /pad/naar/nodes/; find . -name wleiden.conf > l

 3. vi l (niet mee te nemen paden eruit vissen, zoals tests of nog niet bestaande nodes)
 4. python prepconf.py l > f

 5. ocamlopt -o foo str.cmxa channelea.ml
 6. ./foo f

en een paar van die speciale regels staan al in special.conf, dus cetim, jorg en jacob zien er al uit als 1 node en de middelste kanalen van cope zijn uitgeschakeld. [Lodewijk]

FrequentiePlan (last edited 2009-09-28 06:29:44 by localhost)