Werkgroep Gebruikers-Ondersteuning van start

Een werkgroep onder leiding van Ger Koper is donderdag 22 juni 2004 van start gegaan met het "Gebruikers-ondersteuning" project. Het doel van die werkgroep is te zorgen voor de

Inmiddels begint dit meer vorm te krijgen door te assisteren bij GebruikersBijeenkomsten en dergelijke.

Voor het meehelpen aan het onderhoud van de infrastructuur is de werkgroep NodeAdoptie in het leven geroepen.

Plannen

In 2006 wil de werkgroep GebruikersOndersteuning zich werpen op het gebruikersvriendelijk maken van mogelijkheden van het WL-netwerk door op woensdagavonden workshops te organiseren.

15 februari: workshop antenne's maken

1 maart: audio en video streamen

Anderen zijn nog in voorbereiding.

Notulen

De notulen van de bijeenkomsten zijn te vinden op GebruikersOndersteuningNotulen.

Volgende bijeenkomsten

De volgende bijeenkomst van de werkgroep wordt gehouden op woensdag 15 februari 2006 van 20:00 tot 22:00 uur in de vergaderruimte aan de apothekersdijk. Voor verdere informatie: stuur Ger een e-bericht.

Mensen die belangstelling hebben om actief deel te nemen aan de werkgroep nemen contact op met Ger (zie vrijwilligerspagina voor contactinformatie).

GebruikersOndersteuning (last edited 2009-09-28 06:29:45 by localhost)