Notulen

van 20050322

Aanwezig: Andre van Brussel (HCC Leiden), Jan Borgman (Wireless-Benthuizen), Joost Bullens (Wireless-Oegstgeest), Paul Harris, Rolf Kooi, Erik Rörsch (Wireless-Oegstgeest), Jacob Lopes Cardozo, Ger Koper; afwezig: Steven Körmeling.

Er waren deze dag drie onderwerpen:

1. Practicum: werken met Jabber. Diverse programma's zijn geprobeerd. Voor MS-Windows: Chaim gaf problemen, Pandion werkte goed. Op Linux werkte ook een programma. De bevindingen zullen worden vervat in een wiki-pagina WLJabber. Dank aan Ed, Rick, Dirk-Willem en Jasper voor het installeren van de server op het LCPL.

2. Er blijkt ook een Werkgroep Toepassingen in oprichting te zijn. Dat lijkt meer een aktiviteit die op de regio is gericht. De initiatiefnemers zijn Henk Uittenboogaart, Bas Veen, Arno Rootsaert, Eric Gerritsen - Stichting Wireless Zoetermeer en Stefan de Konink. Andre zit ook in dat groepje en zal voorlopig als intermediair functioneren.

3. Volgende keer gaan we proberen telefonie over het WL-netwerk te proberen. We gaan eerst een en ander weer uitzoeken.

De volgende vergadering is op dinsdag 19 april 2005 bij Ger thuis.

van 20050125

Aanwezig: Andre van Brussel (HCC Leiden), Joost Bullens (Wireless-Oegstgeest), Erik Rörsch (Wireless-Oegstgeest), Jacob Lopes Cardozo, Ger Koper; afwezig: Jan Borgman (Wireless-Benthuizen), Paul Harris, Steven Körmeling, Rolf Kooi.

1. Opening: Ger heet iedereen welkom. Meldt dat de deelnemerslijst is opgeschoond en dat niet-responderende deelnemers zijn verwijderd uit de lijst.

2. Discussielijst: Het plan is om een GO-lijst te creeeren waarop discussies met betrekking tot gebruikersondersteuning kunnen plaatsvinden. Jacob wil deze lijst wel beheren.

3. Aanwezigheid bij HCC-Leiden bijeenkomsten. Jacob is hierin de contactpersoon. Hij zal er voor zorgen dat er bordjes beschikbaar zijn voor op de tafels tijdens de bijeenkomsten. Verder zal hij de HCC-Leiden bijeenkomsten aankondigen op de webstek van Wireless Leiden.

4. Inrichten webstek/wikistek. De handleidingen van Andre van Brussel zullen verder afgemaakt worden door Andre en door Ger in eerste instantie op de wikistek worden doorgeknoopt naar een eigen stuk webserver.

5. OpenBijeenkomst. Er is afgesproken samen met HCC-Leiden ergens in september/oktober, na de HCC-dagen, gezamenlijk met HCC-Leiden een bijeenkomst te organiseren waar de mogelijkheden, anders dan internet, van het WirelessLeiden netwerk gedemonstreerd worden.

6. Voor de volgende keer zullen we proberen Jabber aan te pakken. Ger zal vragen of er een Jabber-server voor eigen gebruik op de LCPL-server mag draaien. Bij de volgende bijeenkomst gaan we dat verder uitproberen en gaan we gebruiksaanwijzingen voor de diverse OS'en maken.

7. Rondvraag. Jacob vroeg zich af wat we van plan zijn met Wifipedia. Dat was Ger's idee; hij denkt er nog over.

8. Sluiting om 22:00 uur. Voor de volgende bijeenkomst komt nog een e-rondschrijven.

van 20041220

Aanwezig: Jan Borgman (Wireless-Benthuizen), Andre van Brussel (HCC Leiden), Joost Bullens (Wireless-Oegstgeest), Steven Körmeling, Erik Rörsch (Wireless-Oegstgeest), Jacob Lopes Cardozo, Ger Koper, Rolf Kooi; afwezig: Paul Harris.

1. Aanwezigheid bij bijeenkomsten HCC-Leiden op de derde dinsdagen van de maand. Jacob coordineert dat voorlopig. Op 21 december 2004 gaan Erik, Peter en Jacob. Voor de volgende keren zijn dat ?

2. Komende Open Bijeenkomst in Societeit de Burcht, zaterdag 8 en zondag 9 januari 2005. Demonstraties: MS Windows XP: Joost (za) en Rolf (zo); MS Windows 98: Erik (za) en Steven (zo), Knoppix: Jacob. Solderen van bi-quadjes: Ger (tenzij een andere vrijwilliger dit wil doen). Voor de demonstraties zullen een aantal computers geregeld worden in het LCPL; Ger regelt dit. Op 5 januari zullen we de machines proberen. Andre zorgt voor een vertegenwoordiging van HCC-Leiden. Ger neemt contact op met Frank Kok: aanwezigheid en biquad-pakketjes; met Gerard Mourits voor andere commerciele vertegenwoordigingen.

3. Plannen voor 2005. Een korte inventarisatie van aktiviteiten voor 2005 heeft een aardige lijst opgeleverd, zie de wiki-pagina GebruikersOndersteuning. Bij stemming bleken "computerhulp op afstand" en "telefonie" de meeste belangstelling te hebben. Jan B, Rolf en Jacob zoeken uit wat er zoal nodig is om "computerhulp op afstand" te kunnen realiseren. Jan stelt voor om ten aanzien van "computerhulp op afstand" in een van de volgende meetings met zijn allen eerst een inventarisatie te doen van wat we al weten, en wie er al ervaring mee heeft. Joost en Erik doen dat voor "telefonie". We horen nog van deze mensen hoe een en ander georganiseerd zal worden.

4. Volgende bijeenkomst op dinsdag 25 januari 2005 van 20:00 tot 22:00 bij Ger thuis.

van 20041123: Gebruikersbijeenkomst in Het Witte Huis, Oegstgeest

Aanwezig: Andre van Brussel (HCC Leiden), Joost Bullens (Wireless-Oegstgeest), Steven Körmeling, Erik Rörsch (Wireless-Oegstgeest), Jacob Lopes Cardozo, Ger Koper; afwezig: Jan Borgman (Wireless-Benthuizen), Paul Harris, Rolf Kooi, Rick van der Zwet.

Afgelopen dinsdag 23 november organiseerde Wireless Leiden een gebruikersbijeenkomst in het Witte Huis in Oegstgeest. Het doel was mensen uit de omgeving uit te leggen hoe gebruik te maken van het draadloze netwerk dat onlangs een forse uitbreiding in Oegstgeest heeft doorgemaakt. De bijeenkomst werd ingeleid door Ger Koper die vertelde over de coöperatieve gedachte achter Wireless Leiden en over de speeltuin die het netwerk voor de vrijwilligers is. Internetten, het opvragen van webpagina's, is een dienst die over het netwerk geleverd wordt aan gebruikers. Op dit moment levert Demon dit gratis aan alle gebruikers van het netwerk. Een andere internet-dienstverstrekker, HCCnet, doet nu samen met Wireless Leiden proeven om te bezien of zij haar diensten ook op het netwerk kan aanbieden; in dit geval tegen betaling. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer diensten aangeboden zullen worden over het netwerk. Na deze inleiding werden de ongeveer 20 belangstellenden in drie groepjes opgedeeld om te zien hoe onder een aantal MS-Windows versies en onder Knoppix de verbinding met het Wireless Leiden netwerk wordt gemaakt en hoe de gratis internetdienst van Demon gebruikt kan worden. De vrijwilligers van WirelessLeiden kregen veel vragen die, na af en toe wat overleg, bijna allemaal beantwoord konden worden. De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de gelagkamer van het hotel, ook een belangrijk aspect van Wireless Leiden.

Een fotoimpressie van de avond is te vinden in in het SVN foto-bestand .

De tijdens de demonstraties gebruikte handleidingen staan in de SVN-map GebruikersOndersteuning

van 20041027

Aanwezig: Jan Borgman (Wireless-Benthuizen), Joost Bullens (Wireless-Oegstgeest), Paul Harris, Erik Rörsch (Wireless-Oegstgeest), Jacob Lopes Cardozo, Rolf Kooi, Ger Koper; afwezig: Andre van Brussel (HCC Leiden), Steven Körmeling, Rick van der Zwet.

1. Kort aan de orde is geweest de vertegenwoordiging van WL tijdens de HCC-dagen.

2. Webstek: Ger probeert de handleidingen beschikbaar te maken via de webstek van WL; Paul zal helpen bij het vertalen van de handleidingen naar het engels. Speciale aandacht moet worden geschonken aan het uitgeschakeld laten van de beveiliging (WEP en zo) en aan de instelling van een Firewall voor zover van toepassing. Hieraan gekoppeld zal tijdelijk een e-adres worden gekoppeld waar vragen naartoe gestuurd kunnen worden. Die zullen worden beantwoord en aan de hand daarvan zullen de handleidingen worden aangepast. Uit de respons zal een lijst van veel voorkomende vragen worden gemaakt. Na verloop van tijd zou hierdoor het vragen-adres overbodig moeten worden.

3. Demonstraties: een oefendemonstratie zal eind november (op een avond van een doordeweekse dag) worden georganiseerd voor een kleine groep mensen (ongeveer 20) in Oegstgeest. Erik neemt de organisatie hiervan op zich. Eind januari (op een zondagmiddag) zou dan een bijeenkomst kunnen worden georganiseerd in de Tuinzaal van Sociëteit de Burcht. Ger neemt hiervoor contact op met Gerard.

4. De demonstraties werden doorgenomen.

Volgende bijeenkomst: begin januari 2005.

van 20040922

Aanwezig: Jan Borgman (Wireless-Benthuizen), Joost Bullens (Wireless-Oegstgeest), Steven Körmeling, Erik Rörsch (Wireless-Oegstgeest), Jacob Lopes Cardozo, Rolf Kooi, Ger Koper; afwezig: Andre van Brussel (HCC Leiden), Paul Harris, Rick van der Zwet. Gast: R. Bekooy van WirelessAlphen.

De bijeenkomst was grotendeels gewijd aan het oefenen voor de "road show". De ervaringen werden uitgewisseld en de volgende keer gaan we proberen een zekere mate van perfectie te bereiken.

Als hardware-mogelijkheden kunnen in ieder geval worden genoemd: de Wandy en de USB-stick. Andere hardware vereist meer werk: antenne + Senao kaartje voor laptop, antenne + PCI-kaartje voor desktop, antenne + bridge.

De tot nu toe ontwikkelde stappenplannen zullen worden verzameld en komen beschikbaar op een beschermde webstek voor onderlinge uitwisseling.

Volgende vergadering woensdag 27 oktober 2004 in "de Weerklank".

van 20040902

Aanwezig: Andre van Brussel (HCC Leiden), Joost Bullens (Wireless-Oegstgeest), Steven Körmeling, Erik Rörsch (Wireless-Oegstgeest), Jacob Lopes Cardozo, Rolf Kooi, Ger Koper, Rick van der Zwet; afwezig: Jan Borgman (Wireless-Benthuizen), Rob Kloots, Paul Harris, Philip van der Zande.

1. Opening van de bijeenkomst

2. Kennismaking

Rolf Kooi en Joost Bullens stellen zich voor.

3. Vorige bijeenkomst

De ervaringen van de vorige bijeenkomst worden kort doorgesproken.

4. Roadshow

We gaan demonstraties voorbereiden voor het installeren van een WirelessLeiden-aansluiting voor drie bedrijfssystemen. Daarbij wordt een stappenplan ontwikkeld, gebaseerd op het document DeBuggenConnectie van Marten. Erik en Steven zullen de voorbereiding doen voor MS Windows 98 systemen, (Jan), Joost en Rolf voor MS Windows XP en Andre Ger en Jacob voor Knoppix. De hardware wordt genomen zoals het groepje dat beheerst: de "Wireless USB adapter 11B" en de "Wireless PCI CARD 11B" van Sweex en de Wandy, van Gandalf.

Bij de volgende bijeenkomst zullen de shows gedemonstreerd worden. Als er voldoende kwaliteit wordt getoond kunnen we besluiten of we voor beperkt gehoor demonstraties gaan verzorgen. Hierbij wordt gedacht aan bijeenkomsten van 25-30 mensen op een doordeweekse avond. Doel is eind oktober de eerste GebruikersOndersteuningsAvond in Oegstgeest te verzorgen. Daarna zouden Katwijk, Leiderdorp en Leiden aan bod kunnen komen.

5. Webstek WirelessLeiden - GebruikersOndersteuning

De ontwikkelde stappenplannen zullen op een eenvoudige webstek worden geplaatst. Onderzocht zal worden hoe deze aan de webstek van WirelessLeiden gekoppeld kan worden. Verder is het plan tijdelijk een e-adres te vermelden waar mensen hun vragen over de stappenplannen kwijt kunnen. Bij toerbeurt zal een lid van de werkgroep de vragen redigeren naar de andere groepsleden of naar de gebruikerslijst van WirelessLeiden. Het is de bedoeling aan de hand van deze vragen een FAQ-lijst te maken. Zodra wij oordelen dat de FAQ-lijst goed genoed is worden alle vragen doorverwezen naar de WL-gebruikerslijst.

6. Instructie-CD

Zodra voldoende ervaring is opgedaan met de stappenplannen kan een instructie-CD worden gemaakt.

7. Volgende vergadering woensdag 22 september 2004 in "de Weerklank, onder voorbehoud.

8. Rondvraag

9. Sluiting van de vergdering om 21:45 uur.

van 20040701

Aanwezig: Jan Borgman (Wireless-Benthuizen), Andre van Brussel (HCC Leiden), Steven Körmeling, Erik Rörsch (Wireless-Oegstgeest), Marco Leeuw (Wireless-Oegstgeest), Jacob Lopes Cardozo, Ger Koper, Rick van der Zwet; gast: Mark Moonen; afwezig: Rob Kloots, Paul Harris, Rolf Kooi, Philip van der Zande.

De bijeenkomst was grotendeels gewijd aan het leren aankoppelen aan het Wireless Leiden netwerk. Allerlei soorten antennes, interface kaartjes, PC's, etc. waren aanwezig. Uiteindelijk konden de meesten goed aankoppelen aan Node Robijn: aan de overkant van de school.

Afgesproken is dat de deelnemers een verslagje maken van hun ervaringen dat we volgende keer samen met wat bestaande handleidingen zullen doornemen.

Volgende vergadering: Bij Marco Leeuw aan de Lijtweg in Oegstgeest op donderdag 2 september van 19:30 tot 22:00 uur.

van 20040622

Aanwezig: Jan Borgman (Wireless-Benthuizen), Rob Kloots (later), Andre van Brussel (HCC Leiden), Steven Körmeling, Erik Rorsch (Wireless-Oegstgeest), Paul Harris, Jacob Lopes Cardozo, Ger Koper; afgemeld Rolf Kooi, Rick van der Zwet; afwezig: Philip van der Zande.

1. Opening van vergadering

2. Kennismaking

Iedereen stelt zich in het kort voor.

3. Wat stelt men zich voor bij gebruikersondersteuning

Wat zou er moeten vallen onder gebruikers ondersteuning? Wat zou je willen doen? Wat zou er moeten komen?

4. Wat is er op dit moment (en wat vind je ervan)?

Het geheel is ongestructureerd.

5. Actiepunten

  1. Een practicum voor alle gebruikersondersteuning vrijwilligers om iedereen op een basis niveau te brengen.
  2. De ervaringen/problemen van dit practicum individueel opschrijven.
  3. Tijdens de volgende vergadering deze ervaringen bespreken en hier een eerste handleiding uit destilleren.
  4. Een bijeenkomst voor gebruikers organiseren om de handleiding in praktijk te testen.

6. Aandachtspunten

7. Volgende vergadering Practicum bij Ger thuis op donderdag 1 juli om 19:30.

8. Rondvraag

9. Sluiting van de vergadering om 22:20

GebruikersOndersteuningNotulen (last edited 2009-09-28 06:29:43 by localhost)