Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2009-09-28 05:39:37
Size: 1306
Editor: localhost
Comment:
Revision 5 as of 2009-09-28 06:29:45
Size: 1067
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

Bericht aan bijna-vrijwilligers:

Kijk ook bij http://wiki.wirelessleiden.nl/wcl/cgi-bin/moin.cgi/Vrijwilligersverklaring

In de VV wordt gerefereerd aan gezondheids- en veiligheidsregels. Deze kunnen regelmatig worden bijgesteld.

Hieronder het overzicht:

bij alles geld: Lees dit voor je het dak op gaat!

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/papers/werkplan/Veilig_Werken_op_daken.pdf

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/papers/werkplan/60_veiligheid.txt


65_veiligheid.txt:

Voordat je ergens gaat boren,

- Let goed op waarin je boort, is het geen asbest?

- Zit er geen electriciteitskabel in de wand op de plek waar je wilt boren?

Daarnaast wordt er wel eens met electriciteit gewerkt.

Bij niet goed opletten kun je

- je branden aan soldeerbouten,

- electriciteitskabel doorbranden, doorknippen, etc.

- je vel openhalen aan scherpe dingen,

- systeemplafond-stof in je ogen krijgen,

- van huishoudtrapjes donderen en struikelen over hoge drempels,

enz. enz. enz.

GezondenVeiligheidsRegels (last edited 2009-09-28 06:29:45 by localhost)