Dit is de pagina van het 802.11a project van Hogeschool Leiden studenten. Wireless Leiden Contactpersoon is Ruben.

Het Team

Doelstelling

Door de snelle ontwikkeling van particulieren draadloze netwerken wordt het momenteel erg druk op de 2,4Ghz band (802.11b/g). Wireless Leiden is daarom aan het testen met een "nieuw" protocol (802.11a) want deze opereert namelijk op 5Ghz band.

Het probleem met de huidige configuratie van het 802.11a protocol is dat het bereik hiervan slecht ongeveer 800 meter is, de bestaande nodes staan echter vaak veel meer dan 800 meter uit elkaar. De fabrikanten beweren echter dat er met dit protocol afstanden van ruim boven de 1km gehaald kunnen worden.

Onze opdracht is om te gaan onderzoeken wat voor invloed de verschillende zendsterktes hebben op het bereik van het signaal. Wireless Leiden vermoedt dat bij een bepaalde toename van het Wattage dit geen nominale invloed meer heeft op de bereik van het signaal. Ook gaan wij testen of de 5Ghz band beïnvloed kan worden door de verschillende weeromstandigheden. Als blijkt uit onderzoek dat de bovenbenoemende punten geen tot weinig invloed hebben op het signaal zal er onderzocht moeten gedaan worden of de configuratie van de driver aangepast kan worden.

Beoogde Resultaten

Plan van Aanpak

HSL:802.11a (last edited 2009-09-28 06:29:45 by localhost)