Dit is de pagina van het 'Mobiele Node' -project van Hogeschool Leiden studenten.

Het Team

Doelstelling

Beoogde Resultaten

Plan van Aanpak

HSL:MobieleNode (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)