Dit is de pagina van het video1-project van Hogeschool Leiden studenten.

Het Team

ProjectOpdracht

Het doel van het OpenKerk project van Wireless Leiden is voor
geïnteresseerden de plaatselijke kerkdienst uit te zenden,
dit zowel in beeld als geluid. Bij het project wordt samengewerkt
met zorgcentrum Rijn en Vliet, zij zullen als ontvangende kant
fungeren, maar de techniek maakt meerdere ontvangers ook mogelijk.
Het doel van ons Hogeschool Leiden project is in eerste instantie
een handleiding schrijven. Deze handleiding moet er komen voor de
versturende en ontvangende kant en moet bestaan uit een technisch
en gebruikers deel.
Doordat we met twee groepjes vanuit de Hogeschool Leiden zijn is
er besloten dat een groep het versturende deel op zich neemt en
de andere groep de ontvangende kant.
Wij hebben gekozen voor de ontvangende kant en willen de documentatie
hiervoor opleveren in het PDF formaat. Dit omdat iedereen het
kan openen en het er altijd hetzelfde uit ziet. We zullen hierbij ook
alles opleveren in een ander onderhoudbaar formaat (waarschijnlijk Word)
zodat alles later nog aangepast kan worden.
De software die gebruikt wordt voor het versturen van de stream is
WireCast ( http://www.varasoftware.com/products/wirecast/ ) draaiend
op het Apple Macintosh platform. We zullen de documentatie van dit
product raadplegen voor de gebruikershandleidingen.
Als we willen testen zullen we dit op de OpenKerk mailinglist
melden zodat er rekening mee gehouden kan worden.

HSL:video1 (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)