Dit is de pagina van het video2-project van Hogeschool Leiden studenten.

Het Team

Doelstelling

Met de technische handleiding willen we de volgende doelstellingen bereiken:

Met deze handleiding maken we het mogelijk om:

• Het makkelijk opzetten van een videostreaming server op elke willekeurige locatie binnen het Wireless Leiden netwerk. • Het oplossen van problemen. • Gebruiken als naslag werk. • Installatie/configuratie van software. • Fine-tuning.

Beoogde Resultaten

Plan van Aanpak

Plan van aanpak is aanwezig. Deze kan verkregen worden door even contact op te nemen met een projectlid uit groep 4.

HSL:video2 (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)