Het hands-on-nodebouw-project is gestart om meer vrijwilligers ervaring te laten opdoen met met installeren en configureren van de benodigde software op een netwerk node.

gegevens eerste bijeenkomst:

7-11-03; 13 mensen; 12 pc's; drie werkende nodes; meer vragen dan antwoorden

conclusie's:
- er is meer tijd nodig voor specifieke onderwerpen 
- voor algemene onderwerpen in kleine clubjes ( info op maat)
- over een maand de volgende bijeenkomst

Geheugensteuntjes:

ToDo

InStall hostmachine

UpDateGenesis

ChangeLog

PortInterrupt settings

InStallers

RsyncScript

UnixCmd

ManVi

HandsonNodeBouw (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)