Hoe word ik vrijwilliger

Vrijwilliger voor Wireless Leiden word je door een vrijwilligersverklaring te ondertekenen. Deze overeenkomst regelt een aantal zaken over intellectuele eigendom, verzekering en aansprakelijkheid.

Niet alles is van belang voor elke vrijwilliger. Als je echter programmaatjes schrijft en deze publiceert via Wireless leiden, dan is het van belang dat dit wordt gedaan onder een Open Source licentie en dat niemand Wireless Leiden kan aanklagen voor die publikatie. Als je als nodebouwer het dak op gaat is het van belang dat je de veiligheidsvoorschriften kent en je er aan houdt. Als er dan iets gebeurt, en daarbij hoef je niet meteen aan het ergste te denken, dan valt dit waarschijnlijk onder de dekking van een Wireless Leiden verzekering.

De vrijwilligersverklaring kun je downloaden en is hier te vinden.

Deze vrijwilligersverklaring is in PDF formaat, welke je kan lezen en uitprinten met acrobat reader.

Meer informatie over het hoe en waarom van de inhoud van deze verklaring vind je hier

Onderteken de verklaring en stuur deze naar:

Stichting Wireless Leiden
Breestraat 24  
2311 CS Leiden

PS: Vergeet niet behalve te ondertekenen ook iedere pagina van een paraafje te voorzien!

Je kunt ook op ons wekelijks spreekuur komen, op woensdagen van 20.00 uur tot 21.00 uur op de Apothekersdijk 35 en daar de verklaring inleveren, of er toelichting op vragen.

Je verklaring wordt vervolgens geregistreerd in de database van vrijwilligers van Wireless Leiden. Daarna wordt er een password voor je aangemaakt. Dit password wordt naar je gemailed. Je kunt het gebruiken in combinatie met je gebruikersnaam. Hiermee kun je je eigen profiel op de vrijwilligerslijst aanpassen en krijg je toegang tot allerlei documentatie, zoals delen van het onder versiebeheer onderhouden, centrale file system

Ook kun je je dan inschrijven op de gesloten mailinglijsten.

Je bent dan vrijwilliger van de Stichting Wireless Leiden en kunt deelnemen aan diverse groepen, zoals:

De nodebouwgroep, die zorgt voor het bouwen van de nodes. Zij gaan het dak op, meten wat er mogelijk is, boren gaten, trekken kabels, plaatsen de antennes... kortom na meestal een paar uur zie je wat je gedaan hebt.

De klusgroep, die af en toe 's avonds klust om de spullen voor de nodebouwgroep klaar te maken en die ook voor het nodige onderhoud zorgt. Hiervoor wordt met oude PC's gewerkt, maar ook met microprocessorborden. Zowel hardware als software en gelukkig hoeft niet iedereen overal verstand van te hebben.

De beheergroep, die probeert te analyseren wat er mogelijk aan problemen zijn in het netwerk. Enkele mensen van de beheergroep gaan er daadwerkelijk op uit om in het veld machines te herstarten, na te kijken of alleen maar te vervangen. Dit is afhankelijk van wat je kunt of wilt leren. Sommige vrijwilligers beperken zich tot een enkele node, meestal de node waar ze zelf gebruik van maken. Zij worden ook wel Node Adoptie Vrijwilliger genoemd.

Je kunt je op de bovenstaande manier dus ook opgeven als Node Adoptie Vrijwilliger (NAV). Je kunt dan - na een introductie - bij problemen met de node - naar die node gaan op verzoek van iemand van de beeheersgroep en de node opnieuw opstarten, of andere kleine werkzaamheden verrichten.

De techniekgroep bestaat uit vrijwilligers die het leuk vinden om bezig te zijn met technische vernieuwingen. Dit kan zowel met hardware als software. Zo zijn er door vrijwilligers interessante antenneconstructies bedacht, maar ook is er veel Open Source software ontwikkeld, die binnen Wireless leiden wordt gebruikt.

Voor de verschillende groepen zijn eigen mailinglijsten. Op de lijsten wordt ook gediscussieerd over de opstart van nieuwe projecten, worden bijeenkomsten aangekondigd, ook als we gezellig met een aantal vrijwilligers een biertje gaan drinken.


HoeWordIkVrijwilliger (last edited 2009-09-28 06:29:44 by localhost)