Studenten van de Hogeschool Leiden voeren in het kader van hun opleiding een aantal projecten uit op het netwerk van Wireless Leiden.

Projecten november 2005

In november 2005 werden de volgende projecten gestart:

- HSL:802.11a

- HSL:VVV

- HSL:MobieleNode

- HSL:video1

- HSL:video2

De resultaten van de projecten werden gepresenteerd op donderdag 26 januari 2006, 15.00 uur.

Projecten september 2006 (in het kader van FreeDiscovery project)

I. Project beheersorganisatie

Doelstelling: Het realiseren van een beheersomgeving voor WL. Activiteiten: het vastleggen van een structuur voor de inrichting en het beheer van de diensten van WL. Hierbij zitten aspecten van ondersteuning (service desk voor klachten, reparaties etc), monitoring (capaciteit, onderzoek gebruik netwerk voor bv. pieken en storingen). Andere activiteit is onderzoeken welke capaciteit nodig is om een goede infrastructuur aan te bieden; welke producten en diensten levert WL wel en welke niet, en op welke termijn dienen storingen opgelost worden. Inzet en globale planning: koppelen aan onderwijs Informatica bij de module ibit, ibi2 in te plannen (start september 2006 en februari 2007). Inzet docenten Informatica: xxxxxxx

II.1 Ontwikkelproject stabiele backbone

Doelstelling: het stabiel maken van de backbone van WL. WL bestaat uit een basisnetwerk (backbone) dat gerealiseerd wordt via draadloze verbindingen (802.11b) en dat daardoor gevoelig is voor storing van prive wireless netwerken in de stad aangezien deze dezelfde standaard gebruiken. De backbone zal bij voorkeur gerealiseerd moeten worden via een standaard wat niet een huis-tuin en keuken technologie is. Zo’n standaard is bv. 802.11a wat de 5 Ghz band gebruikt. De 5 Ghz heeft wel een aantal nadelen: het bereik is veel kleiner (1300 m in theorie, in de praktijk ong. 800 m) en vergt veel nauwkeurigere methoden om het op te bouwen (bv. een krasje in een koperkabel veroorzaakt al een storing). Mede om deze redenen is deze standaard nog niet geaccepteerd door het grote publiek. Een andere standaard is WIMAX, welke een grotere bandbreedte en hogere snelheden heeft dan UMTS. Een belangrijk voordeel van WIMAX is dat de antennes geen visueel contact hoeven te hebben, i.t.t. UMTS of de 802 standaard. WIMAX is wel een standaard waar je net als bij UMTS een vergunning voor moet kopen.

Activiteiten: het testen van de van maximale afstanden van de twee standaarden op o.a. weersinvloeden, geografische invloeden en evt. de te gebruiken apparatuur, controlemethoden van die apparatuur enz. Vervolgens moeten de kosten en baten van de twee standaarden worden onderzocht.

Inzet en globale planning: koppelen aan onderwijs bij het project Beveiliging (start september 2006 en februari 2007). Inzet docenten Informatica.

II.2. Ontwikkelproject proxy servers

Doelstelling: verhogen capaciteit en snelheid van de internetdiensten. WL wil kijken of hun bestaande PROXY servers de vertragende factor zijn voor hun internetdiensten.

Activiteiten: de functionaliteit van de 3 PROXY servers nader onderzoeken, ze testen op capaciteit, snelheid, functionaliteit en juiste configuratie. Plan maken voor inrichting proxy-server voor WL bij HSL tbv van studenten.

Inzet en globale planning: koppelen aan onderwijs bij het project Beveiliging (start september 2006 en februari 2007).

Inzet docenten Informatica: xxxxxxxxx

HSL-student: Dennis Slingerland WL-contactpersoon: Dirk Los

zie HSL:proxyserver.

II.3. RoHS inventarisatie

DoelstelIing: WL moet RoHS compliant zijn om de continuiteit te waarborgen. I.h.k.v. nieuwe nodes moet er worden voldaan aan de nieuwe europese wetgeving RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) Allerlei elektronische apparatuur die nu nog te koop is, is vanaf 1 juli a.s. verboden omdat deze niet voldoen aan de RoHS standaard.

Activiteiten: analyseren van de huidige nodes en ontwikkeling nieuwe nodes; onderzoeken van de alternatieven die wel aan RoHS voldoen; onderzoeken van de kosten en baten van de alternatieven.

Inzet en globale planning: mogelijk door ICTAL uit te voeren.

II.4. Gebruikersinterfaces ontwikklen

Doelstelling: Bepaalde open source software oplossingen die binnen WL gebruikt worden voorzien van een gebruikersvriendelijke interface.

Activiteiten: Per open source applicatie een interface maken die cross platform functioneert.

Inzet en globale planning: koppelen aan onderwijs Informatica bij ipacc. (start september 2006 en februari 2007). Inzet docenten Informatica:

II.5. Productizing van mobiele videostreaming

(mobiele videostreaming als “kant-en-klaar” product aanbieden)

Activiteiten: te bepalen in overleg met WL en participerend MKB

Inzet en globale planning: koppelen aan onderwijs Informatica middels stage iwl2. Koppelen aan onderwijs CE middels stage. Zou kunnen starten in september. Inzet docenten I en CE.

II.6 Plaatsbepalingssysteem

Doelstelling: Het realiseren van een trace and tracking positioning systeem. WL wil Trace and Tracking positioning ontwikkelen (het volgen van voorwerpen in Leiden, bv. winkelwagentjes)

Activiteiten: project starten met vooronderzoek naar bestaande informatie en technologie

Inzet en globale planning: koppelen aan onderwijs bij minor Software Engineering. Start september 2006 tot en met januari 2007). Koppelen aan onderwijs bij CE, evt. middels stage. Inzet docenten Informatica en CE.

II.7 Webcam dienst

Doelstelling: Webcam dienst aanbieden aan Rijkswaterstaat waardoor deze sneller kan optreden bij ongelukken, vervanging van vernielde wegen etc.

Activiteiten: Concreet zal dit betekenen dat er een webcam op een auto van Rijkswaterstaat geplaatst moet worden en dat de verbinding tussen de webcam en de meldkamer onderzocht zal moeten worden.

Inzet en globale planning: samen met geinteresseerd MKB; koppelen aan onderwijs Informatica middels stage iwl2. Koppelen aan onderwijs CE, evt. middels stage. Zou kunnen starten in september. Inzet docenten I en CE.

II.8. zonnestroom voor nodes

Doelstelling: verkrijgen van stroom voor de nodes via een zonnecel.

Activiteiten: onderzoeken of het praktisch mogelijk is om stroom voor de nodes te krijgen via een zonnecel of alternatieve energievoorziening.

Inzet en globale planning: koppeling aan onderwijs Informatica, CE en Communicatie moet nader onderzocht worden; samenwerking met Hogeschool Rijswijk zoeken. Inzet docenten I en CE.

II.9. beveilligd netwerk

Doelstelling: het realiseren van een goed beveiligd netwerk die in de toekomst geen problemen oplevert voor de gebruikers van Wireless Leiden. Er zijn mensen in Leiden die met hun prive netwerk net doen of ze onderdeel zijn van WL zodat ze gebruikers van WL kunnen monitoren en hun gegevens kunnen inpikken.

Activiteiten: onderzoeken welke mogelijkheden (ip6 of ip4 en 802.1x of ip6 en 802.1x) een goed beveiligd netwerk opleveren voor de gebruikers van Wireless Leiden. Hierbij dienen ook de beste kosten en baten te worden onderzocht.

Inzet en globale planning: koppelen aan onderwijs bij Project Beveiliging. Inzet docenten I. Starten september 2006.

=== Project Netwerkmonitoring systeem (december 2006) Maarten Rootsaert gaat het netwerkmonitoring systeem (Nagios) op de schop nemen. Zie de ProjectWLNagios pagina.: Het monitoring- en beheersysteem heeft als doel de stabiliteit van het draadloze netwerk van Leiden te kunnen waarborgen. Dit wordt bereikt door het tijdig signaleren van problemen en de kwaliteit van het netwerk te evalueren. Het volledige systeem omvat een gedocumenteerd monitoring- en beheersysteem dat mee kan groeien met nieuwe ontwikkelingen van het draadloze netwerk. Daarbij hoort een gebruikersinterface die toegankelijk is voor de beheerders en gebruikers van het draadloze netwerk doordat het overzicht biedt en beheerstaken vereenvoudigt.

HogeSchoolLeiden (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)