belangrijkste commandos

svn help
svn up =update
svn up help = help 4 update
svn co = check out => get data
svn ci = check in => send data 
svn ci -m "boodschap" => check in + boodschap voor logging ( linux )
touch | cp | mv {bestand}
svn add {bestand}
svn remove {bestand}
svn [mv| cp | rm] {bestand}
  

voorbeeld:

ik haal een werkcopie op. Dit hoeft maar een keer. Daarna kun je in die werk copie blijven werken.

svn co http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ {werkdir} [optie: --username {name}] [optie: --password {mypass}] 
of 
alleen de directory papers

svn co http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/papers/ /svn 

vervolgen staan de bestanden in de directory /svn en kun je deze gegevens bewerken. Let op, de root is tegenwoordig erg groot en het is zeer aan te raden de specifieke directory die je wilt aanpassen uit te checken.

Te allen tijde kan men doen:

svn up

en dan wordt je eigen copie bijgewerkt tot de laatste versie. Als je zelf iets in de tussentijd veranderd hebt wordt dat meegenomen.

Als je een login en password hebt kun je ook gegevens committen (versturen)

Voordat je een commit door doe je als tijd eerst een update:

svn up

en dan komt het committen:

svn commit
type i en vertel een bericht type <Esc> en :wq to send dat
{rootpw}
{name}
{mypass}

Als je een fout over een EDITOR krijgt; doe dan

setenv EDITOR vi # csh
EDITOR=vi; export EDITOR # sh
export EDITOR=vi # bash

Voor onderhoud in nodes is er in

/svn

een tree daarin

hardware.txt
repl.sh
root/
root/etc
root/usr/local/etc
root/usr/local/etc/zebra

in deze tree staan config bestanden.

bij het executen van repl.sh

sh repl.sh

1. check of directories in /svn/root/ bestaan in / ; als deze niet bestaan maak ze dan
2. ceck of de bestanden in /svn/root/ bestaan ; als deze bestaan maak dan een backup in /var/db/
3. maak symlinks van de bestanden in /svn/root/{dir}/{dir}/{bestand}  /{dir}/{dir}/{symlink}

stel ik wil een bestaand bestand onderbrengen in svn b.v. resolv.conf:

copieer /etc/resolv.conf /svn/root/etc/resolv.conf
cd /svn/root/etc/
svn add resolv.conf
svn up !!! eerst updaten om conflicten te voorkomen
svn ci
i (in vi!) {vermelding wat je gedaan hebt} :wq (write & quit in v!)
sending data ...
cd /svn
sh repl.sh 

mvn 11-2-03

other:
  add
  checkout (co)
  cleanup
  commit (ci)
  copy (cp)
  delete (del, remove, rm)
  diff (di)
  export
  help (?, h)
  import
  info
  list (ls)
  log
  merge
  mkdir
  move (mv, rename, ren)
  propdel (pdel)
  propedit (pedit, pe)
  propget (pget, pg)
  proplist (plist, pl)
  propset (pset, ps)
  revert
  resolve
  status (stat, st)
  switch (sw)
  update (up)

voor het werken met html of pdf is het handig om de eigenschappen toe te voegen met propset:

svn propset svn:mime-type text/html index.html

voor pdf

svn propset svn:mime-type application/pdf bestand.pdf

voor jpeg (plaatjes) 

svn propset svn:mime-type image/jpg bestand.jpg

voor het executable in en uitchekken van scripts:

svn propset svn:executable yes mijn_script.sh

voor de config files van genesis

svn propset svn:eol-style native 

HowTo (last edited 2009-09-28 06:29:41 by localhost)