IP Plan

Het IP Plan is gebaseerd op een wijkverdeling die de overheid gebruikt en het aantal inwoners en welstandsniveau van deze wijken. Zie voor meer informatie het rapport over Leiden van het CBS: http://www.WirelessLeiden.NL/~jasper/Leiden.pdf

Het plan zelf is te vinden op: http://www.wleiden.net/ipplan.html

Het plan is gebaseerd op de eisen die het OSPF routeringsprotocol stelt:

http://www.WirelessLeiden.NL/~jasper/buurten6.png

IP_Plan (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)