Een paar algemene instellingen

Voor 'de technuten' een referentie

Wireless niveau

Netwerk niveau

Internetverbinding (alleen poort 80 verkeer mogelijk)

HTTP(S) Proxy server

Instellingen (last edited 2009-09-28 06:29:41 by localhost)