Goed labelen van de kabels is erg belangrijk bij een Node met meerdere antennes. Dus:

Standaard labels maken met:

graden verdeling, polarisatie en sector nummer.

zoiets:

--

Hoek:

0 -

10 -

20 -

30 -

40 -

50 -

60 -

70 -

80 -

..

..

360° -

--

Sector

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

--

Polarisatie

H -

V -

door nu een hoekje eruit te knippen met een oude conducteurstang, hoef je nooit nieuwe labels te maken. Je kunt deze labels plastificeren.

Kabels eerst labelen en dan pas trekken!! Hier gaat het vaak mis. Eerst wordt de kabel vaak getrokken en daarna ge-labeled, waardoor toch weer fouten ontstaan. Dus eerst op de grond labelen en dan pas trekken. De antennes worden als eerste ge-labeled.

KabelTips (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)