Inleiding Wireless Leiden Merenwijk

Welkom op de site van Wireless Leiden Merenwijk

Zoals de meeste bezoekers van deze site al weten, bestaat er reeds een draadloos WiFi netwerk in Leiden. Via dit netwerk is het mogelijk om razendsnel te communiceren en te internetten. Ook zouden we dit graag in de Merenwijk in Leiden introduceren. Om dit project in de Merenwijk voort te zetten zijn wij op zoek naar mensen die in de Merenwijk wonen en interesse hebben in de opbouw van Wireless Leiden in de Merenwijk. Wanneer je interesse hebt, is het mogelijk om je aan te melden voor de mailinglist van Wireless Leiden en om je aan te melden voor de mailinglist van Wireless Leiden Merenwijk. We zullen je dan op de hoogte houden over de nieuwste ontwikkelingen van Wireless Leiden in de Merenwijk. Ook organiseren wij een aantal bijeenkomsten het zou leuk zijn wanneer er hier meer mensen uit de Merenwijk verschijnen. Meer informatie over de data vind je hieronder.

Laatste nieuws

HELAAS is op dit moment de node die op de Torenmolen stond niet meer actief vanwege de verhuizing van de bewoner, De nodes in Jacobswoude zijn hierdoor los komen te staan van het Leidsche netwerk.

Het eerste Access Point voor de wijk is aktief: NodeJacob2.

Aanmelden

Om je aan te melden voor de mailinglist van Wireless Leiden Merenwijk, klik je hier. Stuur ons even een mailtje met je naam, adres en e-mail adres. Meld je ook aan bij Wireless Leiden

Meer informatie

Voor meer informatie over Wireless Leiden kun je ook terecht op www.wirelessleiden.nl. Stuur ons dus niet allerlei e-mails met vragen over de kosten van de hardware die je nodig hebt. Dit vind je allemaal op de site!

Torenmolen

http://webfolder.wirelessleiden.nl/torenmolen3.jpg

Bijeenkomst

Bomen tussen de flat en de ontvanger kunnen het signaal verzwakken (vanwege het water in de bladeren). Als de node er is, kunnen 'we' meten in de wijk. Deelnemers welkom! Kom op de eerste zondag in september van 14:00 - 16:30 naar Cultureel Centrum de X, Apothekersdijk 33a, Leiden centrum, voor de eerstvolgende bijeenkomst van de Stichting Wireless Leiden, met onder meer als onderwerp 'Netstumblen'.

Op de bijeenkomst van 1 juni is het voorstel gedaan een groep te vormen die op verzoek komt meten. Aanmelden via mail aan netstumble@xs4all.nl. Gebruikers die bij de metingen baat hebben gehad worden geacht aan een meting bij volgende verzoeken deel te nemen (en ervaringen uit te wisselen).

Contact

Klik hier om contact op te nemen met Wireless Leiden Merenwijk.

Nieuws

13 mei

bericht Leidsch Dagblad 13 over de Torenmolen als knooppunt

14 mei

Meting op de Torenmolenflat onder leiding van Johan en Rudi. Er is ook belangstelling van de pers (Leidsch Dagblad).

Data van deze metingen staat op http://www.wirelessleiden.nl/~hugo/stuff.

Er is gemeten met grote paneelantennes (PA2020) vanaf de 13e verdieping naar de kerk Woubrugge, kwekerij Woubrugge en twee woonhuizen in Hoogmade...max afstand 9km. Foto van de meetploeg en foto van het zicht uit Woubrugge. Ook vanaf NodeRudi is er een zichtlijn naar de Torenmolen, zie foto.

Er was een goede verbinding met NodeMark.

Ontvangst lijkt wat de Merenwijk betreft (vanwege de situering van het balkon) wel beperkt te zijn tot noord, oost en zuid-oost.

bericht Leidsch Dagblad 16 mei "Proef geslaagd"

26 mei

Overeenkomst met de Openbare Bibliotheken toegezegd. Dit betekent een node per uitleen-locatie. Hoe deze zal uitvallen voor de Merenwijk is nog afwachten maar lijkt gunstig in elk geval voor west en noord-west van de Torenmolen, de delen van de wijk die niet gedekt zouden worden door de node op het balkon op de Torenmolen.

NodeRudi er nog ook nog aan te komen. Hoe dat signaal zal zijn afgezwakt door de bovenleiding tussen Poelgeest en de Merenwijk zal na activatie nog moeten worden ervaren.

4 juni

Eerste plaatsing van antenne's op het balkon van de Torenmolen. Foto's.

De configuratie is hier the vinden.

De afspraak van Wireless Leiden met Woubrugge is niet alleen een antenne voor Woubrugge maar ook een node voor de Merenwijk. Met dank aan Wireless Jacobswoude.

De node heeft ook een naam: NodeJacob.

Ontvangst van NodeJacob lijkt wat de Merenwijk betreft (vanwege de situering van deze flat) beperkt te zullen zijn tot oost, zuid-oost en noord van de Torenmolenflat. Aan de noordzijde zal ook een interlink-antenne naar NodeRudi geplaatst worden.

Vanaf de Noordzijde is er een zichtlijn naar het Broekplein en het Regenboogpad, waar zich vestigingen van verschillende basisscholen (onder andere van de Tweemaster) bevinden. Er zal een voorstel gedaan worden aan de Digitale Sleutel om op beide locaties een node in te richten. Daarmee wordt dan ook dekking in de omgeving van deze locaties bereikt. Meer info volgt.

Suggesties welkom via het contact-adres hierboven.

9 september

De verbindingen aan de noordzijde van de woning zijn aangebracht. Ondanks ruime voorbereiding en planning lukte het toch niet om de node meteen ook in de lucht te brengen. En we konden Rudi nog niet ontvangen, reden nog onbekend.

Het pigtailtje voor de Linksys had de verkeerde polariteit. Het lijkt er ook op dat de 8080 antennes anders zijn dan de 8080 waarmee we gestumbled hebben: Rudi was nu niet te horen. Verder moet de ethernetkabel nog gedeeltelijk vastgezet worden (plakstroken, meter of drie en nieten) en er moet een wartel in de Soekriskast komen. Dit gaat komende dinsdag gebeuren.

De nodemachine staat wel aan, met een ethernetverbinding met Jacob1 en van de twee ap's alleen het ap richting NodeRudi (wi1).

16 september

De verbinding is 'up' ! De naam is NodeJacob2. Zie aldaar ook de foto's van het uitzicht op de wijk vanaf de flat. Bij twijfel doe een aanvraag voor een meting.

* Wie wat ontvangt - laat het hier weten svp. * Het is uiteindelijk niet de bedoeling om met de hele wijk op de beide ap's in te haken maar op omni's in de wijk bij vrijwilligers: wie meldt zich? De eenmalige startkosten plus de jaarlijkse zeer geringe stroomkosten worden uiteraard gezamenlijk gedragen op een of andere manier.

Deze omni's staan dan wel weer in verbinding met deze ap's.

Nuttige links

Techniek en met name het stukje over een 'Node'. Een node is een centraal punt dat dekking geeft in een gebied van 150-500 meter (maar zeker ook bereikbaar kan zijn tot een kilometer of meer verder). Eventueel met de aantekening dat een wijk node die 'aan de rand van het netwerk' staat soms simpeler uitgevoerd kant worden. Bijvoorbeeld door maar een enkele interlink naar het dichts bijzijnde knooppunt; en geen extra redunante verbindingen naar de rest van het netwerk.

Bedekking Wireless Leiden (nog zonder Torenmolen)

Hardware

WikiWikiWeb site van Wireless Leiden

Artikel over draadloos in Leidsch Dagblad 20 mei 2003

Bericht bij FreeNetworks.org


Merenwijk (last edited 2009-09-28 06:29:41 by localhost)