XXX: Make me a proper manual or some way to automate.

Wireless Leiden NanoStation settings

Lokatiespecifieke settings staan in svn

Het wordt geloof ik tijd voor een lijstje in svn. Uit mijn hoofd gaat het configen van een nanostation zo:

Zet het ip van je pc op bijv. 192.168.1.1/24, de nano zit op .20

system tab:

 • verander de naam (hint: kies de 'windrichting' van de interlink); klik change
 • verander userid in 'root'
 • verander het pwd; klik change
 • vink custom logo aan; logo uploaden (gif)
 • klik op apply changes (bovenaan pagina)

advanced tab:

 • setting afstand aanpassen
 • klik op apply changes (bovenaan pagina)

wireless tab:

 • AP WDS of Station WDS instellen
 • SSID, resp ESSID instellen
 • Bij AP kanaal kiezen
 • Land kiezen
 • Vermogen instellen (afhankelijk van de afstand en of je je aan de wettelijke limiet wilt houden).
 • klik op apply changes (bovenaan pagina)

network tab:

 • bridge mode instellen
 • ip-adressen (voor management van de nano) instellen
 • klik op apply changes (bovenaan pagina)

Je moet nu een geschikt ip-alias toevoegen aan de interfacae van je pc, zodat je weer kunt inloggen op het management-ip van de nano.

In 'main' kun je de instellingen controleren. Zet het Wireless MAC adres in het genesis wleiden.conf bestand.

Enkele commando's om te onthouden

Na inloggen met ssh kun je de settings veranderen door het bestand /var/tmp/system.cfg te bewerken. Wegschrijven van het bestand met:

cfgmtd -w

Controleren of wds al dan niet is aangezet met:

iwpriv ath0 get_wds

eventueel aanzetten met:

iwpriv ath0 wds 1

Een scan voor je uit met:

iwlist ath0 scan

Nanostation (last edited 2010-10-04 18:56:08 by huub)