Het nieuwe IP plan

Het huidige plan is een beetje outdated, dit stamde uit de tijd dat OSPF nog gebruikt werd en er dus in zones gewerkt werkt. Nu lvrouted actief is hoeven we hier niet meer aan te denken en kunnen we ons consentreren op het feit dat de IP space netjes tussen de regio's verdeeld moet worden.

Bronnen

Feiten

Constatering

Aannamens

Het plan

Bij dit plan ben ik ervan uit gegaan dat leiden en omgeving enkel 172.16/15 gebruiken zodat er genoeg ruimte blijft om heel veel groter te groeien (andere gebieden, zoals Zeeland, Noord-Holland, enz)

Netwerk Configuratie

  1. Voor Leiden wordt 172.16/16 gebruikt
  2. Elke node krijgt /25 tot zijn beschikking
  3. Er kunnen nu ongeveer 500 nodes in Leiden gemaakt worden
  4. Elke windrichting van leiden krijgt een blok in de 172.17/16, dat zijn dus 4 blokken van 172.17/18
  5. De regio gemeentes moeten aangeven hoeveel nodes ze nodig denken te hebben om het gebied te vullen er deze worden dan uit de passende windrichting gehaald.

Node Configuratie

  1. De range's die hieronder gedifineerd zijn zitten en de range van de node (/25)
  2. Het zogenaamde masterIP (het IP address waar de nodenaam aan gekoppeld zit komt op de localhost te zitten.
  3. De publieke accesspoints krijgen een /27 aanwijzing en krijgen hier ook dhcp op draaien met een snel wissende lease tijd. Er kan ook statische dhcp uitgedeeld worden, de machine die dit toegewezen krijgt moet wel een vaste verbinding met de node hebben.
  4. Interlinks die in access point mode draaien krijgen een /30, /29, /28 afhankelijk van het aantal verbindingen die eraan hangen.
  5. Interlinks die in client mode draaien krijgen een ip die afhankelijk is van de node waarmee ze verbonden zijn

NieuweIPplan (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)