Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2009-09-28 05:39:36
Size: 3217
Editor: localhost
Comment:
Revision 4 as of 2009-09-28 06:29:42
Size: 2978
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

Het nieuwe IP plan

Het huidige plan is een beetje outdated, dit stamde uit de tijd dat OSPF nog gebruikt werd en er dus in zones gewerkt werkt. Nu lvrouted actief is hoeven we hier niet meer aan te denken en kunnen we ons consentreren op het feit dat de IP space netjes tussen de regio's verdeeld moet worden.

Bronnen

Feiten

 • Een IP address kan in een open netwerk maar 1 keer voorkomen
 • Wireless Leiden heeft te maken met een hoop randgemeentes
 • Elke publiek toegangspunt van een Node heeft maximaal ongeveer 15 tegelijk active gebruikers, hierboven wordt de snelheid erg laag

Constatering

 • Het toekennen van het IP address -komend uit te reverse DNS lookup van een nodename- aan een interface kaart is niet verstandig als deze kaart ook kapot kan gaan of er andere vreemde dingen mee gebruiken, deze koppelen aan het loopback address leverd een veel fijner resultaat op.
 • Heel veel subnetten in een netwerk zorgen ervoor dat de routering vaak bijgewerkt moet worden en een hoge load onderhoudt.
 • Door nu een goed plan te maken, kan dit in de toekomst problemen voorkomen

Aannamens

 • Er zullen nooit meer als 8 interlinks op 1 access point zitten
 • Het netwerk is makkelijker te begrijpen als computers die met elkaar verbonden zijn op 1 interface (omni/interlink/ethernet) in dezelfde range vallen

Het plan

Bij dit plan ben ik ervan uit gegaan dat leiden en omgeving enkel 172.16/15 gebruiken zodat er genoeg ruimte blijft om heel veel groter te groeien (andere gebieden, zoals Zeeland, Noord-Holland, enz)

Netwerk Configuratie

 1. Voor Leiden wordt 172.16/16 gebruikt
 2. Elke node krijgt /25 tot zijn beschikking
 3. Er kunnen nu ongeveer 500 nodes in Leiden gemaakt worden
 4. Elke windrichting van leiden krijgt een blok in de 172.17/16, dat zijn dus 4 blokken van 172.17/18
 5. De regio gemeentes moeten aangeven hoeveel nodes ze nodig denken te hebben om het gebied te vullen er deze worden dan uit de passende windrichting gehaald.

Node Configuratie

 1. De range's die hieronder gedifineerd zijn zitten en de range van de node (/25)
 2. Het zogenaamde masterIP (het IP address waar de nodenaam aan gekoppeld zit komt op de localhost te zitten.
 3. De publieke accesspoints krijgen een /27 aanwijzing en krijgen hier ook dhcp op draaien met een snel wissende lease tijd. Er kan ook statische dhcp uitgedeeld worden, de machine die dit toegewezen krijgt moet wel een vaste verbinding met de node hebben.
 4. Interlinks die in access point mode draaien krijgen een /30, /29, /28 afhankelijk van het aantal verbindingen die eraan hangen.
 5. Interlinks die in client mode draaien krijgen een ip die afhankelijk is van de node waarmee ze verbonden zijn

NieuweIPplan (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)