NodeAZC2 staat op het Asiel Zoekers Centrum aan de Rijnsburgerweg. Het is een toevoegd aan nodeAZC.

Achtergrond

Zie ook NodeAZC

Door een actief gebruikers support in Oegsstgeest en omstreken is er een grote behoefte ontstaan aan extra node capaciteit en ook is de connectiviteit met het centrum van Leiden een punt van extra aandacht geworden. NodeAZC kon gebouwd worden met spullen van nodeBizet, die door ontwikkeling van het scholen netwerk niet meer gebruikt werd.

Status

Node is voorgesteld.

Voorgestelde bouwdatum zaterdag 12 Augustus 2006

Historie

Er zijn enkele gebruikers van het wirelessleiden netwerk woonachtig in het AZC gebouw. Zij maken gebruik van nodeCope. Mogelijke connectiviteit met Cope is hiermee bewezen. Omdat nodeCope ook op de nominatie staat om verbouwd te worden is het voorstel om een link AZC2-Cope toe te voegen. Hiermee zal de connectiviteit met het centrum van Leiden verbeteren en zal Unigor ontlast worden. Met twee extra ap's richting no en nw kan een groot deel van het doelgebied worden bestreken.

Om voldoende dekking te krijgen in de buurt van het AZC gebouw moeten de ap antennes dichtbij de dakrand geplaatst worden. Een goede mogelijkheid is er op een verdieping lager dan de AZC-node machine. Daar bevindt zich een dakterras aan de noord-oostkant met een stenen balustrade muur. Korte mastjes, gemonteerd aan de binnenkant van de bulustrade, maken het mogelijk voor de ap antennes om voldoende over de rand te kijken.

Reeds lange tijd maken enige AZC bewoners naar tevredenheid gebruik van de omni van Cope. Vanwege die goede verbindingsmogelijkheid is gekeken of een link AZC-Cope een verbetering van het netwerk oplevert. Heel Leiden West en Oegstgeest zou baat hebben bij zo'n verbinding. AZC-Unigor is een slechte verbinding, die beter opgeheven kan worden.

Opstelling

Antenne-orientaties

* SD15 : oost, richting Cope, horizontaal

* PA8W : ap-no.azc2

* PA8W : ap-nw.azc2

De Soekris op een van de mastjes, wordt met ongeveer 30m ethernet kabel (met POE) verbonden met de AZC node machine. De kabel wordt buiten via PVC pijpen geleid. Langs een muur, aangrenzend aan het dakterras kan het dak worden bereikt met de andere antennes van AZC (ongeveer 3m hoger); vandaar via een bestaand kabelgat naar de NodeAZC PC

De Soekris kast wordt tezamen met de 2 PA8W antennes op een 2m mastje bevestigd, die met muurbeugels aan de binnenkant van de noord balustrade muur wordt gemonteerd. De antennes zullen ongeveer 30 graden downtilt krijgen, zodat ook een goede dekking in de directe omgeving verkregen wordt.

De SD15 zal op een apart mastje aan de binnenkant van de west balustrade worden gemonteerd, alwaar direct zicht op Cope is. In eerste instantie kan een link met de omni van cope worden gemaakt. Bij de geplande reorganisatie van Cope kan er een echte link van gemaakt worden (i.p.v. link Cope-Unigor)

De muurbeugels zullen m.b.v. keilbouten worden bevestigd. Antennes zullen eerst worden gemonteerd op de masten voordat deze worden geplaatst. Hiermee wordt het risoco van vallende onderdelen vermeden.

NodeAZC2 (last edited 2009-09-28 06:29:45 by localhost)