NodeBurcht is begin maart 2005 gebouwd op de schoorsteen van Societeit de Burcht. De mast bevat twee richtantennes en in het gebouw zijn twee access-points die voorzien in een knooppunt in het netwerk van WirelessLeiden. Hiermee hebben bezoekers van de societeit de mogelijkheid om contact te maken van het netwerk.

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeBurcht/bouw/tn/burcht0020.jpg

Aansluiten

De access-points zijn beschikbaar om vanuit de societeit aan het WirelessLeiden-netwerk te koppelen. De ESSIDs zijn ap-kroeg.burcht.wleiden.net, met kanaalnummer is 3 en ap-tuinzaal.burcht.wleiden.net, met kanaalnummer is 1. Het hoofd-IP-adres is 172.17.184.1. Bij aansluiting geven de DHCP-servers adressen tussen de 172.17.184.66 en de 172.17.184.126 of tussen de 172.17.184.130 en de 172.17.184.190.

Het opvragen van webpagina's gaat via een van de drie proxy-servers naar het internet. Deze koppelingen worden nog steeds gratis ter beschikking gesteld door Demon. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient men bij de internet-browser als proxy op te geven proxy.wleiden.net met als poortnummer 3128.

Mocht u problemen ondervinden bij het aansluiten op het netwerk, dan kunt u een e-bericht sturen demailinglist.

Technische details

De constructie is redelijk eenvoudig, een PVC-buis van 40 mm is door de schoorsteen gestoken en eindigt op een steun onder de schoorsteen. De antennes zijn richtantennes, die de rechtstreekse verbinding vormen met drie andere knooppunten: een naar NodeCeTIM, NodeStadhuis en NodeVosko. De kabels lopen door de buis naar de nodemachine onder de schoorsteen.

Een computer in de ruimte onder de schoorsteen verzorgt de communicatie. Deze is voorzien van twee Wifi-kaartjes voor de richtantennes en twee ethernet-kaarten voor de verbinding naar de access-points.

Op de node-computer draait de standaard WirelessLeiden software op basis van FreeBSD. Tevens is het programma PEN geinstalleerd waarmee de beste van de drie proxy-servers automatisch wordt gekozen.

Bouw

Voor de bouw is een hoogwerker ter beschikking gesteld door HWS. Foto's hiervan zijn te zien via deze link.


NodeBurcht (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)