Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2009-09-28 05:56:47
Size: 3062
Editor: localhost
Comment:
Revision 6 as of 2009-09-28 06:29:39
Size: 2823
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeDirkx/Dirkx0002_kl.jpeg

foto's

Locatie:

  • In de buurt van de Nieuwsteeg en Zonneveldstraat (verplaatst zomer 2003).

Configuratie:

Operational Statistics:

Antennes

Hardware

  • De bevestiging bestaat uit de kleinste TegelVoet met 4 trottoir tegels. Daarop zit een 80cm pijpje waarin een normale antenne mast van 3m in geschoven is. Het geheel staat op rubber voetjes van 8cm diameter die op hun beurt weer op zachte rubber tegels rusten. Dit alles staat op een dak erker. Het totale gewicht is iets meer dan 15 kilo verdeeld over twee derde vierkante meter. Tuien is niet nodig gebleken. Aan de korte kast zit een metalen systeem kast welke alle electronica bevat. Deze is met twee coax kabels aan de antennes verbonden. De omni zit boven aan; de richt antenne(s) 80 centimeter lager.

  • Vanaf hier met behulp van twee N connectoren geschikt voor de Ecoflex15 coax 4 meter verder aan een omni en SD19 verbonden zijn. Alle connectoren zijn ge-sealed met behulp van vulcaniserend tape. Afhankelijk van de dag kan er ook een Radome 21 van Nortel en/of een derde antenne naar Cope in gebruik zijn. Ethernet wordt op dit moment niet gebruikt.

    • De software staat op een 48Mbyte flash kaart welke in de NodeFactory gemaakt is.

Fotos van de oude situatie:

[

NodeDirkx (last edited 2009-09-28 06:29:39 by localhost)