NodeGer is in de zomer 2004 gebouwd op de dakkapel van een woonhuis aan de Carneoolstraat. De mast bevat twee richtantennes en een rondstraalantenne die voorzien in een knooppunt in het netwerk van WirelessLeiden. Hiermee heeft de omgeving de mogelijkheid om contact te maken van het netwerk.

http://www.distocon.nl/NodeGer_klein.jpg

Aansluiten

De rondstraalantenne is beschikbaar om vanuit de buurt aan het WirelessLeiden-netwerk te koppelen. De ESSID is ap-omni.ger.wleiden.net, het kanaalnummer varieert maar is momenteel 7 en het hoofd-IP-adres is 172.20.16.1. Bij aansluiting geeft de DHCP-server een adres tussen de 172.20.16.10 en de 172.20.16.60.

Het opvragen van webpagina's gaat via een van de drie proxy-servers naar het internet. Deze koppelingen worden nog steeds gratis ter beschikking gesteld door Demon. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient men bij de internet-browser als proxy op te geven proxy.wleiden.net met als poortnummer 3128.

Mocht u problemen ondervinden bij het aansluiten op het netwerk, dan kunt u een e-bericht sturen naar ger@wirelessleiden.nl .

Technische details

De constructie is redelijk eenvoudig, een roestvrij stalen staaf in een roestvrij stalen voet op houten planken. Met de planken wordt de antenne in het lood gezet. De bovenste antenne is een rondstraler, deze voorziet de buurt van de mogelijkheid om contact te maken. De antennes eronder zijn richtantennes, die de rechtstreekse verbinding vormen met twee andere knooppunten: een naar NodeJorg en een naar NodeAJSoft. De kabels lopen langs de zijkant van de dakkapel naar binnen via een 22 mm koperen buis met een 90 graden bochtje naar beneden gericht om lekkage naar binnen toe te voorkomen.

Een computer in de kamer eronder verzorgt de communicatie. Deze is voorzien van drie Wifi-kaartjes voor de rondstraler en voor de richtantennes en twee ethernet-kaarten voor de lokale verbindingen. Een ethernetkaart maakt een directe verbinding met de huiscomputer en met de andere kunnen meerdere computers worden gekoppeld aan het WirelessLeiden netwerk.

Op de node-computer draait de standaard WirelessLeiden software op basis van FreeBSD. Tevens is het programma PEN geinstalleerd waarmee de beste van de drie proxy-servers automatisch wordt gekozen. Op de thuiscomputer draait een extra proxy-server, FreeProxy, die bij het uitvallen van de Demon-koppelingen naar het internet deze dienst overneemt.

Vorige uitvoering

Voor de zomer van 2004 was er een experimentele opzet van NodeGer. De details van deze opzet staan op de wiki-pagina NodeGerOud .


NodeGer (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)