Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2009-09-28 05:39:36
Size: 1138
Editor: localhost
Comment:
Revision 4 as of 2009-09-28 06:29:45
Size: 899
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

1 lokatie Gemeente Rijnwoude; Koudekerk aan den Rijn

De Til 32 Koudekerk aan den Rijn coordinaten edugis: 101598,460683

2 voorstel bouwplanVoorstel CNodeGerard

Node bestaat uit PC met 2 interlinks en 1 omni

- De omni is een 8 dBi antenne.

- 2 interlinks - Interlink (SD15) naar il-zw.wbrotary.wleiden.net _ Interlink (SD15) naar il-no.hans.wleiden.net

Interlink SD15 polarisatie horizontaal.

- Interlink naar il-zw.WBRotary.wleiden.net; NodeWBRotary staat in Woubrugge en is operationeel.

Opgebouwd uit een soekris en voorzien van 2 PCMCIA kaarten en een MiniPCI allen van Senao. PC staat op hoogste verdieping.

Plaatsing antennes:

1 masten van 4 meter lengte. bovenste antenne is de Omni, saarna de verbinding naar Woubrugge en de onderste antenne staat op CnodeHans in Hazerswoude RD

Geschatte kabellengte: coax 1 X 4 meter, 1 X 6 meter, 1 X 8 meter.

NodeGerard (last edited 2009-09-28 06:29:45 by localhost)