Deze node wordt gesponsord door Grafi-call en staat op de zusterflat van het Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp. Coordinaten: X= 96941, Y= 463446 Dit is een foto van het dak.

First Packet

First packet op vrijdag 13 februari 2004, zie ook de wirelessleiderdorp pagina, de foto's van de bouw en de sitesurvey.

Bouwvoorstel

Zie foto:Links en rechts van het dak zijn verlaagde dakranden waaronder je kunt staan.Links ligt de A4 met linksvoor JVC;Links ligt Koudekerk;Linksachter ligt Hoogmade;Rechts ligt Leiden Centrum;

Situatie-schets: zie foto.

Plaatsing en richting van de node/antennes

Gezien de hitte in de machinekamer komt de node achterin het syteemhok van de Technische Dienst aldaar. Het is hier droog en een temperatuur wisselend door het jaar heen tussen de 20 en 30 graden celsius. De computer van radio Leiderdorp staat links, wij gaan naar rechts. Als de computer aldaar op de muur opgehangen wordt, beperken we de lengte van de kabels tot ca. 5 meter.

Aan de dakrand worden drie antennesbevestigd:

  1. De antenne Graphicall Waveguide 1 richting Leiderdorp
  2. De antenne Graphicall Waveguide 2 richting Hoogmade (NodeHMgw2)
  3. De antenne Graphicall 3 richting NodeJacob;

  4. Op het dak komt een betonnen voet met Graphicall 4 richting NodeRoomburgh / NodeJVC

  5. Graphicall 5 richting Hoogmade.

De Graficall 3 van NodeJacob kan op termijn naar NodeRene; De Graficall 4 kan op termijn van NodeJVC naar NodeRoomburgh. De Graphicall 5 van Hoogmade kan op termijn naar Koudekerk.

Configuratie

De antennes die gebruikt worden zijn SD 15's, voor de omni een dubbelewaveguide van Klaas. Gat laten boren (28 mm.?) door onszelf: beugels plaatsen. Beugels leveren wij dus zelf aan vanuit Gandalf. Plank laten maken voor plaatsing node.

Iedere maand gaat op de eerste woensdag om 11.00 uur de totale stroom eraf voor controle van de stroom-aggregaten van het Rijnland ziekenhuis. Een UPS van 15 minuten lijk mij voldoende.

Onderhoud

19 September, wi0 en wi3 geven timeouts. Kaartjes geswapt met kaartjes uit andere node. Na reboot bleef LEDje van wi1 nu uit. kaartje geswapt met oude kaartje uit wi0. Na rebot alleen ij opsstarten wat tie-outs. Pingen op alle interfaces mogelijk.

21 September, Grafical weer down op node-map. Inloggen via interface Zijloever nog mogelijk. Na een reboot komt graficall weer volledig op

Graficall is momenteel de enige verbinding naar de regio. Punt van aandacht is Som-HMgw2 en Roomburgh-AA24

NodeGraficall (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)