Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2009-09-28 05:39:35
Size: 1008
Editor: localhost
Comment:
Revision 6 as of 2009-09-28 06:29:39
Size: 769
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

NodeHaagwijk staat op Zorghuis Haagwijk aan de Beethovenlaan en is onderdeel van het bibliotheekproject.

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeHaagwijk/Haagwijk_kl.jpg

Sitesurvey 7 januari 2004

Foto's van de sitesurvey staan hier. Stumble files in svn : http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/nodes/CNodeHaagwijk/

Bouw augustus 2004

De node is operationeel sinds 25 augustus 2004. Er zijn interlinks naar NodeAJSoft en NodeLCPL.

Onderhoud

De node is met de hand herstart en de kaartjes zijn cyclisch verwisseld op 27 september 2006 door Dirk en Rene.

NodeHaagwijk (last edited 2009-09-28 06:29:39 by localhost)