Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2009-09-28 05:39:35
Size: 10529
Editor: localhost
Comment:
Revision 5 as of 2009-09-28 06:29:40
Size: 10290
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

Deze node staat op de Speciale Basisschool dependance De Brug, aan de Houtmarkt.

Status

 • Initieel bouwvoorstel op 03-mei-2004.
 • 3plussen jacht op 03-mei-2004.
 • bouwen 19 juni 2004 > door omstandigheden niet doorgegaan.

 • Tweede bouwvoorstel in okt-2004.
 • 3plussen jacht ook in okt-2004.
 • bouwen 20 nov-2004.

First packet

Een paar dagen later dan de bouwdag nl op 24 november 2004

PL Rob Kloots en Jacob Lopes Cardozo.

Beschrijving

Sitesurvey:

De foto's van de sitesurvey staan:

De stumblemetingen staan:

Stumble metingen

 • Er is gestumbled met een senao2511 cd+, pigtail van 1 meter, gekoppeld aan een sd15 op 2 tot 2,5 meter hoogte.
 • Wat zie je bij Vertikaal:
  • o il-no.cetim2, kanaal 10, sterkste 1e - 68dBm o ap-no.cetim1, kanaal 1, sterkste 2e - 75dBm o il-nw.rocl, kanaal 11, sterkste 3e - 80dBm o il-nw.cetim3, kanaal 9, sterkste 4e - 81dBm o omni.rabo komt ook voor (kanaal 11). o Som kan in toekomst.
 • Wat zie je bij Horizontaal:
  • o il-no.cetim2, sterkste - 73dBm o ap-no.cetim1 sterkste 2e - 76dBm o omni.rabo, sterkste 3e - 82dBm o il-nw.cetim3, sterkste 4e - 83dBm o ap-omni.zijloever sterkste 5e - 85dBm o il-nw.rocl sterkste 6e - 86dBm o omni.cope0 sterkste 7e - 88dBm

Interlinks

 • Voorstel om IL's te realiseren met oost geplaatste betonmast1:
  • o rocl, kanaal 11, zuid richting o zijloever, kanaal 1, oost richting
 • west geplaatste betonmast2:
  • o cetim2, kanaal 1, zuidwest richting o Omni
 • noord geplaatste betonmast3:
  • o rabo, kanaal 11, noordwest richting o Som kanaal x, noordnoordwest richting

Bouwplan Houtmarkt

Schema:

In svn staat dit plan. Hier staat een mooie tekening en hier een platte grond van een deel van Leiden

 • Dit voorstel kent een groot aantal IL's omdat de Houtmarkt voor WL een interessant koppelstation kan zijn. Ten tijde van de uitval van CETIM begin zomer 2004 had deze lokatie wellicht uitkomst kunnen bieden. Het lijkt raadzaam om IL-redundantie in te bouwen in het WL-net.
 • Verder wordt Som genoemd als IL vanwege zichtverbinding.
 • De overige IL's worden voorgesteld op basis van goede aanwezigheid in de stumble gegevens:
 • Het hoge aantal IL's is bedoeld om een aantal routes open te houden als bijv. Cetim uitvalt. Als er grotere antennes komen dan de sd15, dan komt het dBm getal lager uit. Hoe lager hoe beter.
 • Dit hoge aantal betekent wel dat er twee NodePCs of Soekrissen nodig zijn, vanwege beperkt aantal beschikbare slots.
 • Helaas worden er geen Antennemasten geplaatst, De woningbouwvereniging die eigenaar is van het dak zal dit niet dulden.

Situatieschets

Zie ook bovengenoemde schemas.

 • Aan de Houtmarkt staat een school van de Brug, Dit pand heeft een begane grond en eerste verdieping.
 • Bovenop de eerste verdieping staan kleine huisjes van een woningbouwvereniging, welke met een stenen trap buitenom de school bereikbaar zijn. Bovenaan deze trap is een kleine binnenplaats waaromheen de huisjes gebouwd zijn. De huisjes hebben platte grintdaken.
 • Op de tweede verdieping scheidt een gangetje de trap van een blauwe schacht met luchtkoker en pijpen. De trap is daar afgescheiden met een geelgeverfde stalen plaat.

Voorstel antennes:

 • Beschouw de blauwe luchtkoker als centraal vertrekpunt.
 • Gezien vanaf het dak van de huisjes gaan dan twee RF-kabels naar de rechterhoek t.b.v. SD15 IL's voor Zijloever en ROCL.
 • Twee andere RF-kabels gaan vervolgens scherp naar links voorbij de blauwe schacht naar de dakrand t.b.v. SD15 IL's voor CETIM2, en de omni.
 • Het derde paar RF-kabels gaat tenslotte schuin naar links zoveel mogelijk naar de dakrand t.b.v. SD15 IL's voor Rabo en Som.

Te bestellen:

 • 5 SD15 antennes voor interlinks naar Node CeTIM, Node Rabo, Node Zijloever, Node ROCL, en Node Som.
 • een 8 dbi omni voor lokale dekking.

Voorstel 1:

 • Dit is het bouwplan.
 • Twee NodePCs in Ketelhok, geschatte totale RF-kabellengte 94 meter. (Zie verder op deze wiki pagina)
 • Langs deze stalen plaat en de houten muur van een huisje wordt een geelgeverfde 50mm regenpijp geplaatst. Hierin komen maximaal zes RF-kabels doorheen.
 • Zie deze foto.
 • De geelgeverfde pijp wordt geplaatst langs de stalen trapwand, en komt uit een opening in de volgende stalen trapwand een verdieping lager. Zie deze foto.
 • Door deze opening worden de RF-kabels geleid, en aan de andere kant van de stalen trapwand wordt een tweede regenpijp schuin naar de overliggende muur geplaatst. Deze pijp komt uit bij een rooster, waar door heen de RF-kabels naar binnen gaan. Zie deze foto.
 • Aan de andere kant van dit rooster onder het kozijn, worden de NodePCs geplaatst. Het rooster ontlucht de ketelruimte. Deze ruimte bevindt zich achter een deur in het materiaalhok van de Brug/Houtmarkt. Zie ook deze foto.
 • Geschatte lengte van de RF-kabels.
  • o In de ketelruimte is er nodig ong. 75 cm RF-kabel per antenne. o Trapportaal 2,5 meter o Vertikale pijp 3,75 meter o daklengte1 betonmast1 8 meter o daklengte2 betonmast2 8 meter o daklengte3 betonmast3 10 meter o kabellengte t.b.v. betonmast1 o ketelruimte + Trapport. + Vertikale pijp + daklengte1 = 15 m. o kabellengte t.b.v. betonmast2 o ketelruimte + Trapport. + Vertikale pijp + daklengte2 = 15 m. o kabellengte t.b.v. betonmast3 o ketelruimte + Trapport. + Vertikale pijp + daklengte3 = 17 m. o geschatte totale kabellengte 94 meter.

Dit voorstel heeft het niet gehaald.

Voorstel 2:

 • plan
 • Op het dak aan een van de betonvoetmasten kan een soekris kast gemonteerd worden, vergelijkbaar met nodeLebkov. Op een eigen mast kan ook, zelfs beter.. 1 soekris maximaal 2 interlinks en een omni. Of 2 soekrissen voor 5 interlinks en een omni.

Er is weliswaar een ketelhok, maar de ruimte is al overbevolkt. Nog meer machines, en dan niet basaal voor het functioneren van de school, is niet gewenst. Wel kan er een UTP-kabel door dit beluchtingsrooster -een halve meter onder het plafond- de cv-ruimte binnen.

 • Geschatte lengte van de RF-kabels vanaf antennemasten naar soekrismast.
  • o daklengte1 betonmast1 8 meter o daklengte2 betonmast2 8 meter o daklengte3 betonmast3 10 meter
 • geschatte totale RF-kabellengte 52 meter.
 • geschatte totale UTP-kabellengte 50 meter, voor twee soekrissen.

Voorstel 2 heeft de voorkeur bij de projektleider. De upt-kabel wordt netjes weggewerkt in grijs pvc-buis, waarnodig geel geverfd.

Dit voorstel heeft het eveneens niet gehaald o.a wegens vandalisme risico. Om mogelijke vandalen te slim af te zijn was er nog het plan om de RF-kabel via een regenpijp buiten het gebouw om te leiden naar het verwarmingshok op de eerste verdieping. Hiervoor zouden we de beschikking moeten hebben over een hoogwerker. Dit plan heeft op de bouwdag plaats gemaakt voor voorstel 3.

Voorstel 3

Een enkele nodepc in het verwarmingshok. Op het dak 3 betonvoetjes, waarvan eentje met een SD15 op Cetim gericht is en eentje met een SD15 op node Som. Op het derde betonvoetmastje staat de omni en een SD15 gericht naar het oosten naar een nog te bouwen node Singel op zo'n 200 meter afstand. Dit is het plan wat het uiteindelijk geworden is en hier staan de fotos van de bouw.

veiligheidsrisico's

 • Val risico
  • o Het platte grintdak is bereikbaar via een ladder, welke is geplaatst op de binnenplaats naast de blauwe luchtkoker. Dit dak heeft geen hoge randen, het is daarom oppassen geblazen en er dient afstand gehouden te worden tot de rand. Er is een klein uitglij risico. o Het is niet nodig je te zekeren of een helm te dragen. o De antennes worden bevestigd aan betonvoetmastjes, die op het grintdak worden geplaatst op ruime afstand van de dakrand.
 • Kortsluiting risico
  • o Het boren in regen en onweer wordt tegengegaan.
 • Schaafwonden risico
  • o Voor handschoenen dient men zelf zorg te dragen. o Handigheid met boren en solderen is noodzakelijk.
 • Oogwond risico
  • o Hiertegen dient men zelf voor een bril te zorgen.
 • Brand risico
  • o Er wordt alleen met elektrische apparaten als boor en soldeerbout gewerkt. o In het ketelhok dient zorgvuldig met aldaar zich bevindende apparatuur te worden omgegaan.
 • Chemisch risico
  • o Dit risico is verwaarloosbaar.

Configuratie

Node Adoptie

Zie de lijst in NodeAdoptieVrijwilligers.

Bouwdag en first packet

Bouwdag 20 november 2004

Mede doordat er geen hoogwerker beschikbaar was en de meegebrachte ladders te kort waren is op de bouwdag zelf besloten voor de korte RF-kabelroute. Door een pvcpijp in het trapgat en onder het plafond in het trappenhuis vastgezet met zadelbeugels op stukjes hout die aan het pfafond gelijmd zijn. De fotos staan hier

De antennes staan er: een omni voor de buurt, een IL naar het zuiden naar CETIM, een IL naar het NW naar SOM en een IL naar het oosten, voorlopig zonder configuratie.

De first packet kwam een paar dagen later op 24 november.

NodeHoutmarkt (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)