Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2009-09-28 05:39:35
Size: 6571
Editor: localhost
Comment:
Revision 9 as of 2009-09-28 06:29:41
Size: 6332
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeHuub/update_11aug2005/nodehuub.jpeg

coordinaten: N 52 09.470' en O 4 29.194' RD coordinaten: 093348 463569 (Zie XY voor een definitie).

N.B. conversie WGS en RD coordinaten. Er zijn foto's van het panorama.

Update augustus 2005:

  • De 3-jaar-oude biquadjes zijn vervangen door respectievelijk een PA6060 paneeltje voor de link naar Vosko en een 8db omni als lokaal ap. Tevens zijn de antennes een stukje uit elkaar geplaatst om interferentie te verminderen. Door het gebruik van een ap is er nu ook goede ontvangst aan de kant van het Rapenburg en de Kaiserstraat.

De foto's van de oude configuratie staan nog hier.

Update maart 2005:

  • I.v.m. het in de lucht komen van NodeVosko op de Pieterskerk is de configuratie veranderd: de link naar NodeCope is vervangen door een link naar NodeVosko. Ik heb ook gestumbled op de antennes, zie de kismet files in svn. Bij deze metingen was de omni van NodeRijnVliet kennelijk niet in de lucht. De Avaya-kaartjes zijn vervangen door standaard Senao-kaartjes.

Update september 2003:

  • Nu NodeThomas een nieuwe configuratie heeft, met directe links, is de configuratie van NodeHuub aangepast aan de nieuwe situatie. Eenvoudigheidshalve is de mast ongeveer een kwartslag gedraaid, zodat de SD15 (hor) nu richting NodeRijnVliet staat, het horizontaal gepolariseerde quadje linkt op de zuidelijke interlink van NodeCope en het vertikaal gepolariseerde quadje (waarschijnlijk) toegangspunt voor de buurt rond de Pieterskerk gaat worden.

Update mei 2003:

  • deze node draait inmiddels op een Soekris met twee Avaya kaartjes. De link met Jorg (wi2) is dus tijdelijk buiten gebruik, tot ik een pigtail voor een mini-pcikaartje heb.

Deze node is ingericht met drie antennes en draait sinds februari 2003 op een standaard FreeBSD configuratie:

wlan0, SD15, richting 130, MAC A8:1E, mastered mode

wlan1, biquad, richting 350, MAC A8:46, mastered mode

wlan2, biquad, richting 270, MAC A9:42, mastered mode

Die antennes staan wel erg dicht bij elkaar, dat is niet ideaal.

Hieronder de voorgeschiedenis.

februari 2003

  • Enkele metingen gedaan voor een extra, directe link naar IMI. Ruim voldoende signaal, maar teveel last van een "stoorzender" in de buurt op dit kanaal. Nog eens uitvoerig bekijken.

9 aug 2002

  • vandaag zijn de antennes geplaatst.

foto's Een SD15 en twee bi-quad antennes. Nog geen metingen uitgevoerd.

15 Juli 2002 hebben Johan, Huub en Rudi een Sitesurvey uitgevoerd ter voorbereiding van de plaatsing van node Huub.

De fotos van dit gebeuren zijn hier te vinden.

Globale afstanden en richtingen (in graden):

NODE

Afstand (m)

Hoek (graden)

node Evert .....

1300

120

node Jorg ......

1100

270

node Joop ......

900

118

node Kees.......

500

62

node Marcel ....

500

345 (ongeveer)

node Jasper ....

450

171

node Volkshuis .

350

20

node Cope ......

200

352

De omgekeerde richting : vanaf node x naar mij toe vind je uiteraard door er 180 graden bij op te tellen (modulus 360 voor de fijnproevers).

We hebben tijdens de site Survey de nodes Jorg en Marcel kunnen "horen". Naar verwachting moeten we ook verbinding kunnen krijgen met Kees. Node Evert wordt afgedekt door een groot gebouw. Verdere zichtverbindingen die mogelijkheden kunnen opleveren zijn oa. Naturalis, de Rabo Bank aan de Schipholweg. Zie hiervoor ook de foto's.

We moeten eerst nadenken over het beste "dekkingspatroon"....

Analyse van Huub over rap8 rap62 en rap118

vanaf Rap8 (Cope) richting Rap118 (Thomas) (zie voorkant Pieterskerk en zadeldak van Het Gerecht)

http://www.wirelessleiden.nl/~rudi/dak-cope/tn/DSC00784.JPG.html

omgekeerd vanaf Thomas richting Cope (zie de voorkant Pieterskerk, het zadeldak van Het Gerecht en de grote bomen voor de Pieterskerk):

http://www.huubs.cistron.nl/~huubs/Rap118/RAP118-6.jpg

Ik heb wat lijnen op de kaart getekend, zie

http://www.huubs.cistron.nl/~huubs/Rap118/RAP118-K.gif

De schaal van de kaart is 1:6500 (zie centimeterverdeling onderkant)

De zichtlijn loopt dus volgens deze kaart toch wel een stukje voor de kerk langs (het portaal - torentje - dat je ziet staat in het midden, dus niet aan de Kloksteeg!) en helaas door de bomen en het dak van het gerecht. Het lijkt me dus duidelijk waarom we geen spatje signaal hebben gemeten.

De kans dat we in een rechte zichtlijn contact kunnen maken lijkt me erg klein. We zouden het van een reflectie op de Pieterskerk moeten hebben.

Een alternatief is via Rap62 (nodeHuub, aha!) zie plaatje vanaf nok Rap62 richting Thomas (zie de boomkruinen net boven het plattedak van de Oude UB; de zichtlijn naar Thomas loopt volgens mij net tussen die bomen en het hoge, schuine dak): http://www.wirelessleiden.nl/~rudi/dak-huub/tn/dsc00691.jpg.html

dit zijn twee plaatjes vanaf de andere kant, respectievelijk vanaf het achterste dakterras en het platdak aan de voorkant: http://www.huubs.cistron.nl/~huubs/Rap118/RAP118-7.jpg

en

http://www.huubs.cistron.nl/~huubs/Rap118/RAP118-8.jpg

(genomen van de videoband, Rudi heeft veel betere).

Volgens het kaartje zou ik nog links van het torentje van het Academiegebouw moeten zitten.

Mijn conclusie is dat we de beste (en goede!) kansen hebben om een link te maken tussen NodeCope en NodeThomas, waarbij de antenne bij mij achterop het huis moet staan en bij Thomas moeten we wat de hoogte in en liefst achterop het dakterras, maar dat valt simpel te checken. Ook een reflectie via de Pieterskerk is volgens mij een mogelijkheid, maar daar moeten onze antenna guys maar iets wijs over zeggen.

Huub

NodeHuub (last edited 2009-09-28 06:29:41 by localhost)