http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeJorg/nodejorg.png

Configuratie NodeJorg

NodeJorg

4040 Noord-Oost Horizontaal gepolariseerd
4040 Zuid-Oost Horizontaal gepolariseerd

AP

golfpijp Noord-Oost Horizontaal gepolariseerd SSID ap-no.jorg0.wleiden.net

NodeJorg2

4040 Zuid-West Horizontaal gepolariseerd

AP

golfpijp Zuid-West SSID Horizontaal gepolariseerd SSID ap-zw.jorg.wleiden.net

Geschiedenis NodeJorg

[13 maart 2004]

NodeJorg heeft een opknapbeurt gehad, zie de foto's:

Er zijn nu waveguide accesspoints aan de noord- en zuidkant van de flat en een extra 4040 paneel interlink aan de zuidkant.

[14 sep 2002]

Jorg hangt nu mooi aan cope.

node jorg luistert op kanaal 1, met ESSID "centrum.jorg0.wleiden.net"

NodeJorg (last edited 2009-09-28 06:29:44 by localhost)