NodeLijtweg komt op de Lijtweg-flat in Oegstgeest. Hoogste punt in Oegstgeest, woongebouw, 13 verdiepingen hoog, 13 meter breed en ongeveer 60 meter lang.

http://webfolder.wirelessleiden.nl/Fotos/lijtweg_kl.png http://webfolder.wirelessleiden.nl/Fotos/lijtweg2_kl.png

sitesurvey

Op 26 feb 2004 is een sitesurvey uitgevoerd, foto's.

stumble files http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/nodes/CNodeLijtweg/ voorlopig antenneplan beschikbaar op svn (http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/nodes/CNodeLijtweg/).

plan

Het gaat in feite om 3 zaken:

 1. Koppeling NodeHofwijck en NodeRustenborch, met ieder hun eigen node en link naar NodeAZC.

 2. Een dubbele node voor de Oegstgeester-bevolking, met links naar Katwijk/Rijnsburg en Leiden (NodeRudi) en 'noord'.

 3. Toegang voor de bewoners van de flat en de omgeving.

Uitgangspunten:

De bewoners moeten aansluiting krijgen. Via een utp kabel is dit moeilijk, verwachten we, dus hebben ze 2x onafhankelijke 8080 paneeltjes met downtilt nodig aan oost en westzijde (N/Z niet nodig).

Geen omni op de Lijtweg vanwege de grote hoogte. Dit is een erg hoog punt dat ongetwijfeld veel verkeer te verwerken zal krijgen (vgl. NodeCeTIM). Daarom is een uitgebreide node met veel interlinks op zijn plaats.

Voor een van de sponsors (Rustenborch) is een koppeling nodig tussen Rustenborch en Hofwijck voor hun vpn-verbinding, met redundantie voor extra betrouwbaarheid (namelijk zowel via Lijtweg als via NodeUnigorN en NodeUNIGOR).

Het voorstel is 2 gekoppelde nodes te bouwen.

Voorstel

Uitgaan van een dubbele node: in/op elk dakhuisje een.

huisje noord

PC1, te noemen NodeLijtweg1:

 1. interlink NodeRudi (gemeten -67), dat kan dus op een SD15

 2. interlink NodeMeca (omni was -82, il-meca staat in client mode dus niet te zien), de afstand naar Meca is bijna 6 kilometer. Een paneel 4040 is dan een beter keuze dan een SD15.

 3. interlink 'noord' in ap modus (paneel 4040)

 4. ethernet naar hub

PC2, te noemen NodeLijtweg2:

 1. accesspoint oostzijde: 8080 paneeltje met flinke downtilt (45 graden)

 2. accesspoint westzijde: 8080 paneeltje met flinke downtilt (45 graden)

 3. ethernet naar hub

huisje zuid

PC3, te noemen NodeLijtweg3:

 1. interlink NodeAZC (gemeten -69), SD15

 2. interlink NodeRustenborch (niet gemeten, paar honderd meter), SD15

 3. interlink NodeHofwijck (niet gemeten, paar honderd meter), SD15

 4. interlink school De Brug zuidzijde: paneel 4040

 5. ethernet naar hub

De PC’s verbonden via ethernet utp en hub.

Zie ook het antenneplan in svn (http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/nodes/CNodeLijtweg/)

Veiligheid:

De flat is 13 verdiepingen hoog. Het dak is plat, met een hoge borstwering er omheen. De antennes komen tegen de zijkanten van de twee gebouwtjes op het dak (ketelhuis en lift) hiervoor is slechts een trappetje nodig. Alle PC's staan binnen. Alleen voor het ophangen van de 2 stuks 8080 moeten we over de borstwering leunen ( alleen kijken of alles goed hangt). De 8080's moeten met twee stalen beugels, gemonteerd bovenop/langs de borstwering, bevestigd worden.

Bouw

De foto's van de eerste bouwdag vind je hier. http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeLijtweg/bouw/index.html

[24 mei 2004]

Erik: Afgelopen woensdag en zaterdag hebben wij, Tashin, Marco (Loekie) en ik de node Lijtweg opgebouwd. Er zijn 7 antennes gemonteerd (hopelijk in de goede richting) en alle kabels getrokken ( 80 meter!).Ook zijn de plankjes aangebracht en de stopcontacten. Tevens zijn utp kabels getrokken van/naar beide locaties op het dak en naar Marco (node beheerder). Ook is een hubje aangeschaft.

Omdat de speciale beugels pas zaterdag klaar waren en nog niet afgeverfd zijn zullen de 8080 pas geplaatst worden zodra de beugels hangen, ergens deze week. De kabels liggen al wel, inclusief de connectoren. De meeste antennes zijn direct op de muur gemonteerd met keilbouten, we zijn benieuwd of dit werkt. Het wachten is nu nog op de 3 nodemachines.

= =

Volgens het persbericht van wireless Oegstgeest zou een en ander nu operationeel moeten zijn. Vanuit de Ridderspoorlaan is een node te zien. Het signaal is wel erg zwak. Ik krijg wel een IP-adres toegekend via DHCP, maar het lijkt nog niet mogelijk te zijn voorbij de gateway te komen.

Wat is de status van deze node?

De naam van de node is inmiddels een beetje veranderd. Het lijkt erop dat er nog aan wordt gewerkt.

[3 november 2004] In genesis zijn de configuraties aangepast aan de nieuwste inzichten, die in feite overeenkomen met het oospronkelijke plan. Hofwijck en Rustenburch op de zelfde node Lijtweg3. Broekplein is van Lijtweg3 weer teruggegaan naar Lijtweg1. Aanleiding was de slecht presterende verbinding tussen il-zo.lijtweg3 en Broekplein. Bij een nadere analyse van Kismet files, gemeten over il-zo.lijtweg3 en il-o.lijtweg1 lijkt het er op dat het ligt aan de antenne configuratie op Lijtweg. De probesignalen van Broekplein werden op de il-o antenne (een SD15) wel gezien en op de il-zo antenne (een patch antenne) niet. Aktiepunt: Een punt van aandacht om deze antenne nu goed uit te richten op Rustenburch.

In de uitgegegeven link IP-adressen bleek een adres zelfs drievoudig gebruikt te zijn. Lodewijk heeft dit rechtgetrokken.

De configuraties van lijtweg1, lijtweg2, lijtweg3, broekplein, hofwijck en Meca moeten nog met genesis geynchroniseerd worden. Aktiepunt: Opleiden van node adoptanten om dit te kunnen doen

Een overzicht van de laatste stand van zaken is te vinden in: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/nodes/CNodeLijtweg/configplan.xls of http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/nodes/CNodeLijtweg/configplan.csv In deze spreadsheets is ook de laatste stand van de kanalenplanning te zien.

Rudolf en Dirk hebben over alle antennes Kismet metingen gedaan zodat een goed overzicht is verkregen over de aanwezige signalen, en de daarbij gebruikte kanalen. Het voordeel van Kismet is, dat ook alle probe signalen van clients geregistreerd worden. Zo kan worden geconstateerd dat de probes van Broekplein op de ap-o antenne wel en op de ap-zo antenne niet worden ontvangen. Zie: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/nodes/CNodeLijtweg/kismet/20041031/

Merkwaardig is dat er op de ap-oost antenne van lijtweg2 geen of nauwelijks geen signalen werden ontvangen. Eerste conclusie was, dat de 8080 antenne van ap-o niet goed functioneerde. Op 2 november werd door Erik echter ap-o wel gemeten met een stumbler.

Volgens Erik gaat get uitgeven van IP-adressen niet goed. Aktiepunt: Voor alle AP's connecties controleren door een andere vrijwilliger om te voorkomen dat user client eigenaardigheden een rol spelen. In de DHCP logfiles moet gekeken worden wat er gebeurt

NodeLijtweg (last edited 2009-09-28 06:29:43 by localhost)