Algemene informatie NodeLmDorp

Deze Node is eigendom van Stichting Wireless Jacobswoude

Ned.Hervormde Kerk

Dorpstraat Leimuiden

Deze node vormt een belangrijke schakel in het regionale draadloze netwerk van Jacobswoude. De Node maakt verbinding vanuit de NodeLmStruyk met het netwerk van Wireless Leiden. Via het accespoint kan ook hier vandaan op het Dorpsplein in de bibliotheekbus van ProBiblio het internet worden geraadpleegd.

Belangrijk voor de bewoners van Bilderdam is dat hier een snelle ADSL aansluiting zorgt die loopt via de NodeLmKempers de bewoners helpt aan een verbinding met internet.

Status

Meer info volgt

NodeLmDorp (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)