Algemene informatie NodeLmKempers

Deze Node is eigendom van Stichting Wireless Jacobswoude

De node bestaat uit twee node´s hoog in een oude verlichtingsmast geplaatst Kempers1 & Kempers2. Deze node is eigen lijk uit nood geboren omdat Bilderdam geen ADSL verbinding kan krijgen heeft Wireless-Jacobswoude het initiatief genomen deze buurschap toch te voorzien van een internetverbinding.

Dit is wel een hele speciale voorziening geworden in de Ned. Hervormde Kerk van Leimuiden is een snelle ADSL verbinding tot stand gebracht en via de node NodeLmDorp samen met de node Kempers is via de node Bilderdam bij garagebedrijf van der Boon Internet binnen bereik van Bilderdam gekomen.

Tevens is hiermede de mogelijkheid geschapen om de aanwezige watersporters in de jachthaven van de fa. Kempers en op Westeinderplassen binnen het gebied van de node´s te voorzien van internet.

Status

Deze Node is sinds begin november 2004 operationeel.

NodeLmKempers (last edited 2009-09-28 06:29:41 by localhost)