Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2009-09-28 05:56:47
Size: 1724
Editor: localhost
Comment:
Revision 7 as of 2009-09-28 06:29:41
Size: 1485
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

Algemene informatie NodeLmStruyk

Deze Node is eigendom van Stichting Wireless Jacobswoude

Deze Node is een belangrijke schakel in de link met Wireless Leiden naar het achterland vanuit hier zijn een aantal verbindingen opgezet. Er zijn ingrijpende configuratieproblemen geweest, waardoor het lang geduurd heeft voordat hij in de lucht was. Inmiddels draait de node al enige tijd naar tevredenheid, waardoor Leimuiden en Bilderdam ook aan de hoofdverbinding van het wireless leiden netwerk zijn gekoppeld. De verbindingen met de Kaag, Rijnsaterwoude, Jachthaven Kempers(Westeinderplassen)Jachthaven_Kempers en Leimuiden Dorp maken het geheel compleet.

NodeLmStruyk staat in Leimuiden aan de Westerdijk op een silo van de Fa. Struyk/Verwo die deze locatie geheel belangeloos aan ons ter beschikking heeft gesteld. Struyk/Verwo(Voorheen Boot Beton). Wireless Jacobswoude is hiermede weer in het bezit gekomen van een belangrijke verbindingsschakel.

Status

Deze node is in het najaar van 2004 operationeel geworden.

Antenne Opstelling

De gehele configuratie staat opgesteld als al eerder omschreven op een betonsilo van de Fa. Struyk/Verwo Struyk/Verwo(Voorheen Boot Beton).

Hier een indruk van de opstelling van de antenne´s gemonteerd op de silo. Antenne.

NodeLmStruyk (last edited 2009-09-28 06:29:41 by localhost)