http://www.lorentzhof.nl/images/logo.jpg

NodeLorentzhof komt op Zorghuis Lorentzhof en is onderdeel van het bibliotheekproject.

De sitesurvey is uitgevoerd op 19 januari 2004. De foto's staan hier.

De nodemachine kan op een zoldertje van een woonhuis komen te staan. De kabels kunnen dan door de muur naar de ruimte tussen de twee daken. Eén kant is schuin, de andere recht. Tegen de rechte wand komen twee mastjes. Doordat de rechte wand bekleed is met een metaalprofiel, zal er gebruik moeten worden gemaakt van wat hogere beugels.

Er is een gewijzigd voorstel voor de interlinks:

Het plan kan echter bij de bouw nog eenvoudig aangepast worden. Dat is slechts een kwestie van de antenne's op de mastjes draaien.

NodeLorentzhof (last edited 2009-09-28 06:29:45 by localhost)