Zie OB_Net voor details over het project 'Openbare Bibliotheek Leiden'.

Fase 1

Op de Centrale Bibliotheek (bij de Burcht), is een node geplaatst welke verbonden is met NodeCeTIM. De mogelijkheden voor een tweede link worden onderzocht.

Deze node heeft als primair doel om de Openbare Bibliotheek met het Wireless Leiden netwerk te verbinden - en daarmee met nodes op andere bibliotheek-gebouwen en de bibliobus-standplaatsen, het OB_Net.

Voor de interne dekking wordt gebruik gemaakt van Airports in het gebouw.

Onderzoek mogelijkheden voor interne dekking

Op 30 Mei 2003 is gemeten in de Centrale Bibliotheek. Het doel van deze meting was om te bepalen, hoe er een redelijke WiFi dekking gerealizeerd kan worden binnenshuis, in het voor het publiek toegankelijke gedeelte. De doelgroep zijn bezoekers van de Centrale Bibliotheek welke in het bezit zijn van een laptop met een WiFi-pcmciakaart en die op de studieplekken of in het cafee van de bibliotheek gebruik van het internet willen maken. Onder Internetgebruik wordt verstaan normaal websurfgedrag en gebruik passend bij een 'ADSL-Lite'-achtige verbinding.

Voor deze meting is een "Apple Airport" gebruikt (http://www.apple.com/airport/) - dit is een normaal AP zonder externe antenne. Het AP is telkens op een andere locatie neergezet; waarna in de hele biblitheek met 4 soorten laptop/wifi-kaart combinaties gemeten is. Het soort laptop en wifi-kaart dat daarvoor gebruikt is, is representatief voor normale bezoekers. Er is met een MS Windows, een Linux en een Mac laptop gemeten.

Er is gekozen voor een Apple Airport (rond de 220 euro) omdat deze fors bedrijfszekerder zijn dan de normale Linksys en Sitecom AP's (rond de 130 euro) en toch een stuk goedkoper dan normale professionele APs van Lucent, Agere en Avaya (1200+ euro). Het overstappen naar AP's aan de onderkant of bovenkant van de markt zal de dekkingsschatting niet veel veranderen. Voor de (erg simpele en eenmalige) Apple Airport configuratie zijn verschillende programma's beschikbaar, voor gebruik met een Apple Macintosh, of MS Windows (officiele versie) of deze, deze, deze of deze.

Indien een bepaald gebied niet goed gedekt werd, werd het AP wat verschoven totdat er een egale dekking ontstond.

Op de begane grond springen drie locaties er als erg geschikt uit. Dit zijn de locaties A, B en C. Er is zowel een 220V electriciteitsaansluiting als Ethernetbekabeling in de buurt van deze punten. Het AP wordt hierbij 'plat' tegen de muur geschroefd; op tenminste 1 meter van de grond (hoger mag ook).

Om het publieksgedeelte op de eerste verdieping goed te dekken is een apart AP nodig - het plafond was relatief 'hard'. Dit is station D. Indien in de bovenste zaal niet belangrijk is zou dit station D in eerste instantie ook weggelaten kunnen worden.

http://www.wirelessleiden.nl/~hugo/obnet/dekking_intern_small.jpg

De witte gebieden waren op zaterdag niet toegankelijk. Het is waarschijnlijk dat daar redelijke dekking is - de muren (in tegenstelling tot de plafonds) bleken redelijk tot goed doorlatend.

Voor interne dekking is dit dus een mooie set-up welke met drie ap's de hele beganegrond goed dekt. Met een vierde AP is ook de bovenverdieping gedekt.

Overigens is dit niet een verzadigingsdekking. Er is vanuit gegaan dat een gebruiker wel zo flexibel en vindingrijk is om een meter naar links of rechts te gaan zitten als hij of zij net een slechte ontvangst heeft. Dit omdat er bijvoorbeeld net achter een metalen radiator, als de laptop laag gehouden wordt - er gewoon minder ontvangst zal zijn. Dit is in lijn met het feit dat het hier om een gratis service gaat - en niet om een kritische dienst waarvoor betaald wordt. Dit zal naar de gebruiker gecomuniceerd moeten worden.

koppeling interne adsl - wl

interfaces

http://www.wirelessleiden.nl/~hugo/obnet/ob-netwerk.png

NodeOBC (last edited 2009-09-28 06:29:41 by localhost)