Ervaringen met onderhoud nodes:

1. Bij een nodebezoek ook altijd een 220V stekkerdoos en verlengkabel meenemen...anders zit je soms met een laptop zonder spanning

2. Altijd een lettertang meenemen om de kabels opnieuw te benoemen. kabels kunnen maar het beste met alleen de windrichting benoemd worden, dus w, of zw. of precieser zzw...enz. Als je dan ook een overzichtskaart van de nodes bij je hebt, zit je altijd goed. Dit is niet afhankelijk van de node configuratie, en de kabel hoeft alleen opnieuw gelabeld te worden als de antenne gedraaid wordt.

3. Let altijd goed op de configuratie, want de omni zit niet altijd op wi0 (uitdraai uit genesis meenemen)

4. Een reboot levert over het algemeen een beter werkende node op. Misschien nodes preventief automatisch af en toe rebooten? B.v. gemiddeld een keer per week. Dat komt er op neer dat er elke nacht zo'n 10 nodes gereboot worden. Vanaf 0.00 uur b.v. elk half uur eentje. Het nadeel is dat er voor een analyse wat geschiedenis verloren kan gaan.

5. Niet meer dan een enkele node op een dag doen en daar de tijd voor nemen. Alle kaartjes en adapter kaartjes eruit halen, schoonmaken met schoonmaak-alcohol of contactspray en dan in een andere volgorde weer terugzetten. Grote kans, dat die node het meer dan een half jaar weer ongestoord doet


Inloggen op de proxies

Met ingang van proxy 2.0 (nanobsd 8.0-release) kan er niet ingelogd worden op de proxies door middel van root met wachtwoord. Dit ivm met beveiliging van het netwerk van de hoster. ssh keys worden wel ondersteund. De persoonlijke ssh key moet in genesis staan, en de proxy moet up2date zijn qua public keys.

Met ubuntu 9.10 werkt dit als volgt:

ssh-add <path>

Vervang "<path>" met het path naar de sshkey. Er wordt vervolgens om het wachtwoord gevraagd. Type het wachtwoord en vervolgens op <enter>

Log nu in op de proxy op de gebruikelijke wijze (ssh root@proxyXX). Er wordt niet om een wachtwoord gevraagd.

Inloggen op de proxies met hoppen.

Scenario: proxy62 is bereikbaar vanaf het internet, proxy97 niet. Log in op proxy97 door 'te hoppen' via proxy62. De sshkey moet op alle hops aanwezig zijn. In bovenstaand scenarion dus ook op proxy62 alsmede proxy97

  1. Voer het ssh-add commando in zoals bij de voorgaande handleiding.
  2. Log in op proxy62, echter geef in het ssh command het flaggetje "-A " mee.

    Bijvoorbeeld: "ssh -A root@proxy62.network.wirelessleiden.nl "

  3. Log nu in op proxy97 zoals je dat zou doen als je via een access point verbonden bent met het netwerk.
    Bijvoorbeeld: "ssh root@proxy97 "

NodeOnderhoud (last edited 2010-03-04 12:57:21 by mail)