NodeRegenboog

NodeRegenboog komt op de Tweemaster school aan het Regenboogpad (Merenwijk).

2317BR ==> X=-331 Y=597

First Packet

woensdag 25/08/04 PL Rob Kloots bedankt zijn team, Peter Poeliejoe, Jacob Lopez Cardozo en Boudewijn van den Berg. Met wat hulp van Rick is Node Regenboog in de lucht.

Na het op lokatie bouwen en plaatsen van antenes, kabels etc, en de machine te hebben geplaatst voor het wifi te water evenement, bleek begin juni 04 de IL naar Nodejacob niet te fungeren.

Inmiddels is de NodePC technisch in orde.

Status

Live status

Bouw status

Bouw-dagen

sitesurvey

stumblefiles en foto's

Schema's en veiligheidsplan

Schema's

Zie http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/nodes/CNodeRegenboog/NodeRegenboogplan.jpg.

Veiligheidsplan

veiligheidsrisico's

Materialen

Antennes

RF-kabels

Configuratie

Antenneplan, kanalen

Sleuteltoegang

Node Adoptie

zie lijst in [NodeAdoptieVrijwilligers].

Overige projektinfo


Als bijlagen:
* Foto's operationele situatie:


* voorstel .

Beschrijving

[gewijzigd op 03-mei-2004]

Samenvatting

De antennes van node Tweemaster-Regenboogpad zal in de ketelruimte onder het schuine dak van het basisscholencomplex aan het Regenboogpad worden geplaatst om de Tweemaster basisschool met IP-connectie te voorzien t.b.v. een data verbinding met de andere Tweemaster lokatie aan het Broekplein zie NodeBroekplein. De antennes komen aan een mast, welke wordt bevestigd aan de pui van het zaagtand-dak.

Kenmerken


De Regenboogpad-lokatie is omgeven door hoge bomen. Zowel Tweemaster-Regenboogpad als Tweemaster-Broekplein lokaties staan in de Merenwijk. Tussen de twee lokaties is een bos. De Tweemaster nodes zitten op geringe hoogte, en zullen meer een ontvangstverzamelfunctie hebben, door hun perimeter-situatie.

Tweemaster-Regenboogpad is een minder gunstige locatie, dan de andere Tweemaster.

Ten eerste omdat er een redelijke ontvangst is van momenteel slechts twee accesspoint antennes, beide op de Torenmolen. Wel zijn er relatief korte afstanden naar NodeJacob. Het is overigens een mysterie, dat al die koeien ten oosten van de Zijl nog geen eigen interlink hebben. http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_tweemaster_regenboogpad/sitesurvey/tn/regenboogpad0018.jpeg.html

Het mysterie van maart 2004 schijnt te worden opgelost, door een plattelander met wifi-interesse.

Ten tweede omdat het platte dak met voldoende ruimte om antennes te plaatsen te ver ligt, en de resterende daken een zaagtand vertoning geven. Verder is deze lokatie vandalisme gevoelig. Wel is er een geschikte ruimte beschikbaar voor de node machine. Vlak erboven kan dan een soekris aan de gevel en ernaast een nog te plaatsen metalen antennebuis.

Opmerking:

Deze oplossing van maart 2004 wordt losgelaten, juist vanwege vandalisme, gaan we over op een NodePC.

Ten derde tenslotte is de Tweemaster-Regenboogpad een uitstekende locatie voor WLeiden omdat er in NO-Merenwijk een groot dekkingsgat aanwezig is.

Jeugdvandalisme:

Het Regenboogpad kent momenteel regelmatig vandalisme. De antennes zijn op
beoogde plek alleen bereikbaar per ladder, maar als je
wilt kom je wel op het dak.

Lokatiebeschrijving:
Het hoogste gedeelte van het gebouw is zo'n 7 tot 9 meter hoog. Het platte dakdeel is belegd met brandrollen zonder grind of split. Het is zonder meer mogelijk op het dak te lopen. http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_tweemaster_regenboogpad/sitesurvey/tn/regenboogpad0029.jpeg.html


http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_tweemaster_regenboogpad/sitesurvey/tn/regenboogpad0030.jpeg.html ER zijn een aantal doorgang-mogelijkheden om kabels van het dak door naar binnen te krijgen. Pijpen op schuin of plat dak http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_tweemaster_regenboogpad/sitesurvey/tn/regenboogpad0031.jpeg.html, http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_tweemaster_regenboogpad/sitesurvey/tn/regenboogpad0033.jpeg.html Of luchtroostertjes http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_tweemaster_regenboogpad/sitesurvey/tn/regenboogpad0028.jpeg.html.


Foto 28 en 33 zijn opties die zich beide redelijk dicht bij de ketelhuisruimte met verwarmingsketels bevinden. http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_tweemaster_regenboogpad/sitesurvey/tn/regenboogpad0034.jpeg.html Er zal nog eens moeten worden gekeken welke optie het beste is.

Toegang tot het dak (mogelijk met sleutel) is mogelijk door via een ladder erop te komen. De school heeft een goede uitschuifbare ladder hiervoor.

In de ketelhuisruimte wordt toch de NodePC geplaatst. Hier is al een netwerk-aansluiting. http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_tweemaster_regenboogpad/sitesurvey/tn/regenboogpad0035.jpeg.html Deze foto geeft aan dat de Antennemast tegen een bakstenen binnenmuur geplaatst kan worden.

voorstel

Node voorstel (de globale uivoering):

In grote lijnen is het voorstel om op Tweemaster-Regenboogpad een enkele NodePC te plaatsen met een omni en 2 interlink antennes die op NodeJakob, en op de koeien (voorlopig) worden gericht. http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_tweemaster_regenboogpad/sitesurvey/tn/regenboogpad0003.jpeg.html

Er is een goed signaal ontvangen van (horizontaal in volgorde van kwaliteit): ap-n.jacob2.wleiden.net en ap-n.jacob.wleiden.net.

Montage (de fysieke uivoering):

Fysieke plaatsing van antennes:

Er is geen plat dak op de plek waar de ketelhuisruimte zich bevindt, en met het oog op vandalisme, is gekozen voor een solide antennemast, met 2x SD15 antennes er in gehangen, en 1x omni.

Radio scheiding ivm Fresnell zones een minpuntje. http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_tweemaster_regenboogpad/sitesurvey/tn/regenboogpad0030.jpeg.html

Een SD15 wordt in de richting van NodeJacob in de antennemast in de WZW richting geplaatst.

Aangezien op dit moment een goed gesprek met koeien niet mogelijk lijkt, zal er voorlopig ook geen 2e sd15 ingehangen worden. [wijziging 03-05-2004: Toch een 2e sd15, aangezien er inmiddels interesse is vanuit het weidegebied.]

De omni-antenne wordt zo hoog mogelijk in de antennemast geplaatst. Voor de best mogelijke radio scheiding wordt hierbij om adviezen gevraagd. Het gaat hier zowel om onderlinge antenne afstand, en om kanaaloverlap.

Kabeldoorvoer:

De mogelijkheiden voor een kabeldoorvoer van antennekabels naar de ketelhuisruimte waar er een ethernet aansluitpunt is, moeten opnieuw en beter bekeken worden. Er komen maximaal drie RF-kabels van de antennes naar de NodePC. De NodePC wordt vlak bij de antennes in de ruimte eronder geplaatst. http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_tweemaster_regenboogpad/sitesurvey/tn/regenboogpad0030.jpeg.html

De kabeldelen die langs de gevel lopen zullen mbv houdertjes in de bakstenen gevel worden bevestigd. Gezien de kleine openingen binnen redelijke afstand van zowel antennemast en NodePC zal een nieuw gat worden geboord t.b.v. doorvoer naar beneden toe.

Ethernetbekabeling:

Gelukkig is er een korte utp-kabel nodig, omdat NodePC vlak bij LAN-aansluitpunt geplaatst kan worden.

NodeRegenboog (last edited 2009-09-28 06:29:41 by localhost)