NodeRobijn

Er staan foto's op: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeRobijn/sitesurvey/index.html.

En op: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeRobijn/sitesurvey2/index.html

Het dak waarop gemonteerd kan worden is ca. 17,5m hoog (4 lagen van 3m + ca. 4,5m hoogte liftgebouwtje)

Installatie:

Ingeval van gebruik Node Jorg, moet eerst node Jorg zijn verbouwing gehad hebben met een AP richting Robijn. Hier is uiteindelijk voor gekozen en node Jorg is inmiddels verbouwd

Voor een schets van de situatie zie: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/nodes/CNodeRobijn/RobijnSituatie.jpg

Mocht je hier niet bijkunnen: http://users.raketnet.nl/poeliejoe/Images/RobijnSituatie.jpg

Er is gemeten op 22 december, zowel verticaal als horizontaal. Hierbij was zowel AJSoft als RV te zien. Door het slechte weer is er maar kort gemeten. Op 7 januari is er een tweede keer gemeten.

Op 20 en 25 maart is er gebouwd. Op 31 maart zijn de laatste restklusjes (ethernetkabel testen en labels op de kabels plakken) uitgevoerd. Node Robijn is gereed.

Op 18 mei 2004 is er gemeten op het dak van Node Robijn, na klachten over de verbinding. Hierbij is een laptop met senao kaartje gebruikt, de pigtail rechtstreeks op de antenne's van Node Robijn.

De stumblefiles hiervan staan in svn: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/nodes/CNodeRobijn/metingen/

Op het dak van de Robijnhof is vervolgens geprobeerd verbinding met WLeiden te krijgen.

Het verschil tussen de AP's van Jorg en Robijn is dusdanig overtuigend, dat er zeker iets mis lijkt te gaan.

NodeRobijn (last edited 2009-09-28 06:29:41 by localhost)