info NodeStadhuis, Breestraat te Leiden.

Status

Veiligheid

Doordat er hier in een klokkentoren gewerkt gaat worden zijn er wat bijzondere veiligheidsaspecten aan dit plan:

Beschrijving

Sitesurvey:

De foto's van de sitesurvey staan:

De stumbelmetingen staan:

Bij de bouw is gebruik gemaakt van nieuwe embedded systemen van Soekris (net4826-50) in een buiten behuizing van Wi-do-4u. De foto hiervan is te vinden op:

http://wi-do.com/foto/32.html

Nieuw is ook gebruik van Atheros mini-pci kaarten, waarmee 11b, 11g en 11a links gemaakt kunnen worden. De eerste Link met 11a had op 31-03-05 een first packet naar NodeMarten.

Voor deze node zijn twee client units gemaakt speciaal voor 11a, omdat de 4521 te traag is voor 54Mbit links:

http://wi-do.com/foto/26.html

Stumble metingen

Interlinks De Stadhuistoren is achtkantig en kan daarom acht antennes huisvesten. De richtingen zijn: N, NO, O, ZO, Z, ZW, W, NW (richting NW-ZO is parallel aan de Breestraat).

Mogelijke IL:

In de overige torenkanten kunnen 'bungelende' antennnes geplaatst worden. Er komen vast wel nieuwe nodes bij.

Bij de planning van de interlinks zal ook rekening gehouden moeten worden met de NodeVosko, die in de loop van maart in de lucht komt.

Een ander punt van aandacht is om wellicht drie of vier antennes te gebruiken voor 802.11a.

Eerste Voorstel

Schema:

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/nodes/CNodeStadhuis/NodeStadhuisplan1.jpg

Er is een plateau binnen de toren waar een groot houten hok is geplaatst zodat de beiaardier zijn werk kan doen. Er wordt vooraf electriciteit voor WLeiden geinstalleerd.

Situatieschets

Zie ook bovengenoemde schemas.

Voorstel antennes/machines:

Bouwplan

Om ervaring op te doen met a-links en met Atheros-kaartjes is het voorstel aangepast om de kabellengtes zo kort mogelijk te houden. Er zijn vier (kleine) Soekrissen geplaatst met ieder een Senao en een Atheros-kaartje; nodemachines onderling verbonden met utp. De configuratie is nu als volgt:

NodeStadhuis (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)