Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2009-09-28 05:39:35
Size: 7397
Editor: localhost
Comment:
Revision 5 as of 2009-09-28 06:29:40
Size: 7158
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

info NodeStadhuis, Breestraat te Leiden.

Status

 • Initieel bouwvoorstel op 10-nov-2004.
 • 3-plussen-jacht op nov-2004.
 • Eerste week van februari is de toestemming van Monumentenzorg verkregen.
 • 15 februari zijn Huub en Peter met de beheerder en de installateur ter plaatse afspraken gaan maken. Afgesproken is om samen met iemand van Monumentenzorg de kleur vast te leggen die de antennes moeten krijgen (soort mergel-kleur), en om daarna de bouwdatum met de beheerder vast te leggen. Er kan/mag op zaterdag gebouwd worden.
 • De beheerder overlegt nog met Monumentenzorg over de bliksemafleiderinstallatie
 • De beheerder (gemeente) zorgt voor een extra wandcontactdoos in het beiaardiershokje en een utp-kabel naar de perstribune van de raadzaal
 • bouw 30 maart 2005 (en first packet).
 • officiele ingebruikname door wethouder Geertsema oktober 2005

Veiligheid

Doordat er hier in een klokkentoren gewerkt gaat worden zijn er wat bijzondere veiligheidsaspecten aan dit plan:

 • Er zijn hoge steile trappen, welke als een ladder beklommen moeten worden, dus met het gezicht naar de trap.
 • De klok slaat normaal elk kwartier. Op de bouwdag zal geprobeerd worden om dit eenmaal per uur te laten zijn. Er wordt echter gewerkt PAL NAAST DE KLOKKEN. Dit staat met opzet in hoofdletters! Enkele minuten voordat de klok gaat slaan moet iedereen in het hokje van de beiaardier gaan staan om ernstige gehoorbeschadiging te voorkomen. Er zijn een paar gehoorbeschermers aanwezig.

Beschrijving

Sitesurvey:

De foto's van de sitesurvey staan:

De stumbelmetingen staan:

 • nog nergens.

Bij de bouw is gebruik gemaakt van nieuwe embedded systemen van Soekris (net4826-50) in een buiten behuizing van Wi-do-4u. De foto hiervan is te vinden op:

http://wi-do.com/foto/32.html

Nieuw is ook gebruik van Atheros mini-pci kaarten, waarmee 11b, 11g en 11a links gemaakt kunnen worden. De eerste Link met 11a had op 31-03-05 een first packet naar NodeMarten.

Voor deze node zijn twee client units gemaakt speciaal voor 11a, omdat de 4521 te traag is voor 54Mbit links:

http://wi-do.com/foto/26.html

Stumble metingen

Interlinks De Stadhuistoren is achtkantig en kan daarom acht antennes huisvesten. De richtingen zijn: N, NO, O, ZO, Z, ZW, W, NW (richting NW-ZO is parallel aan de Breestraat).

Mogelijke IL:

 • Pieterskerk, kanaal k1, richting ZW
 • Hooglandse kerk (cetim), kanaal k2, richting O
 • Unigor of AZC? kanaal k3, richting NW
 • JVC? kanaal k4, richting ZO
 • Rabo, kanaal k5, richting N
 • Huub kanaal k6, richting ZW
 • IMI kanaal k7, richting ZW
 • ROCl kanaal k8, richting Z
 • Houtmarkt , richting NO

In de overige torenkanten kunnen 'bungelende' antennnes geplaatst worden. Er komen vast wel nieuwe nodes bij.

Bij de planning van de interlinks zal ook rekening gehouden moeten worden met de NodeVosko, die in de loop van maart in de lucht komt.

Een ander punt van aandacht is om wellicht drie of vier antennes te gebruiken voor 802.11a.

 • Verder dient er een accesspoint functie te komen, richting stadhuisplein (richting O)
 • Tevens een mooie mogelijkheid het Atrium van het Stadhuis van dekking te voorzien via het glazen dak (dit is richting N)

Eerste Voorstel

Schema:

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/nodes/CNodeStadhuis/NodeStadhuisplan1.jpg

 • Dit voorstel kent een groot aantal IL's omdat deze lokatie behoorlijk centraal en hoog gelegen is voor WL en daarom een interessant koppelstation kan zijn. Ten tijde van de uitval van CETIM begin zomer 2004 had deze lokatie uitkomst kunnen bieden.
 • Het hoge aantal IL's is bedoeld om een aantal routes open te houden als bijv. Cetim uitvalt.
 • Dit hoge aantal van acht antennes betekent wel dat er twee NodePCs of drie Soekrissen nodig zijn.
  • Elke torenkant heeft een galmgat waartegen een zwaar metaalgaas raster is geplaatst. Er is afgesproken om gaten te knippen ter grootte van de antenne's. De antenne's worden vooraf bevestigd aan nieuwe stukken gaas, wat groter dan het gat. Dit gaas zal op haar beurt worden bevestigd aan het oorspronkelijke raster.
  De antenne's, die als access point gebruikt gaan worden, zullen kantelbaar uitgevoerd gaan worden. Zo kunnen zijn een downtilt meekrijgen.

Er is een plateau binnen de toren waar een groot houten hok is geplaatst zodat de beiaardier zijn werk kan doen. Er wordt vooraf electriciteit voor WLeiden geinstalleerd.

Situatieschets

Zie ook bovengenoemde schemas.

 • Aan de Breestraat staat het Leidse stadhuis met zijn hoge toren.

Voorstel antennes/machines:

 • Drie Soekrissen tegen Beiaardiershok, acht Antennes onderin de galmgaten. Geschatte totale RF-kabellengte 8 keer 10 meter = 80 meter.

Bouwplan

Om ervaring op te doen met a-links en met Atheros-kaartjes is het voorstel aangepast om de kabellengtes zo kort mogelijk te houden. Er zijn vier (kleine) Soekrissen geplaatst met ieder een Senao en een Atheros-kaartje; nodemachines onderling verbonden met utp. De configuratie is nu als volgt:

 • stadhuis1: accesspoint zuidwest (ap-zw.stadhuis1.wleiden.net) en managed b-interlink naar NodeVosko (il-o.vosko1.wleiden.net)

 • stadhuis2: managed b-interlink naar NodeSom (il-z.som.wleiden.net) en master a-interlink naar NodeLvLn en NodeCentrum 2 (il-nw.stadhuis2.wleiden.net)

 • stadhuis3: accesspoint noordoost (ap-no.stadhuis3.wleiden.net) en en managed interlink naar NodeCetim (il-zw.cetim2.wleiden.net)

 • stadhuis4: accesspoint zuid (ap-z.stadhuis4.wleiden.net) en master a-interlink naar Marten/Plantsoen (il-zo.stadhuis4.wleiden.net)

NodeStadhuis (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)