De oorspronkelijke stumblefiles van NodeThomas met de nieuwe antennes stumble

* 5 augustus 2003 metingen met 4040 paneeltje, zowel op dakterras ("achter") als naast de SD15 antenne, en aan de SD15 (horizontaal gepolariseerd). De resultaten staan hier. Er is nu heel wat meer 'Wireless Leiden' te meten dan een jaar geleden ;-)

en dit is Thomas ;-)

bouw herziene NodeThomas

Op 11 en 12 september 2003 is een nieuwe NodeThomas gebouwd, met omni en twee richtantennes. De foto's van de bouw staan hier.

NodeThomas (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)