NodeVosko staat op de Pieterskerk en werd gefinancieerd met het prijzengeld van de Vosko trofee.

http://www.wirelessleiden.nl//_images/vosko_trofee.gif

Status

De node is operationeel sinds 10 maart 2005 (first packet). De configuratie van de interlinks is nog voorlopig, dit gaan we nader bekijken i.v.m. NodeStadhuis die ook binnenkort in de lucht komt.

Sitesurvey

We hebben de restauratie van het torentje aangegrepen om een kijkje te nemen. Zie de foto's. Zie ook de tekeningen.

Bouwvoorstel

Het torentje wordt helemaal met lood bekleed. Voor de galmgaten komen rvs roosters waartegen de antennes bevestigd kunnen worden.

Er komt een dikke pijp (ongev. 7 cm inwendig) die vlak onder het dak van het torentje uitkomt (dus geen/minder last van inregenen). Daar kunnen dus makkelijk 6 kabels door. De kabels lopen bovenlangs de galmgaten in het rond.

Voor elk galmgat komt een rvs rooster. Aan de bovenkant plaatsen we antennes voor interlinks plat tegen het rooster. Er komen er zes, op elke kant van het torentje een.

De nodemachine (2 Soekri ?) kan dicht onder het torentje op de vliering, bij een 220V lamp en (dubbele) contactdoos. Een plankje van 1.0 x 0.3 m wordt aangebracht.

Vandaar met utp naar een of meer accesspoints voor dekking in de kerk. Er komt ook een ap van KPN in de kerk.

Antennes, in overleg met Johan: hier alleen interlinks maken, geen ap's ivm de hoogte. 6060 paneeltjes (10 dB, 60 graden openingshoek).

Antennes moeten zwart zijn, zodat ze niet opvallen (roosters zijn ook zwart).

Na overleg met Sikkens volgende systeem gekozen:

Het kunststof van de antennes moet ontvet worden.

Test op microgolf absorptie: (alleen) het geschilderde kapje 2 minuten in magnetron van het LCPL, op hoogste stand (900 W) geeft geen temp-verhoging.

Configuratie voorstel (sep 2004)

Er komen zes antennes op NodeVosko, openingshoek 60 graden. We dekken dus de volledige 360 graden omtrek. De kerk staat met de hoofdas bijna precies oost-west.

Wat gaan deze antennes doen? Ik heb wat zitten puzzelen en kom tot het volgende voorstel:

De verdeling wordt dan:

Update (feb 2005): nu NodeStadhuis gebouwd gaat worden is het zinvol deze configuratie opnieuw te bekijken. Hierbij ook met name kijken naar mogelijkheden voor lange interlinks naar de rand van het netwerk.

Bouw

De foto's van de nieuwe kabeldoorvoerpijp staan hier. Op 23 december 2004 zijn de antennes geplaatst, de kabels getrokken en de Sarel-kasten opgehangen. Zie de foto's (twee pagina's)

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeVosko/tekeningen/wiring_2.png http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeVosko/tekeningen/antennas.png

(opmerking maart 2005: aangepaste tekening, de pigtails van wi1 en wi2 van Vosko1 werden verwisseld bij de aansluiting)

wi1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    ether 00:02:6f:34:3b:02
    ssid il-nw.vosko1.wleiden.net 1:il-nw.vosko1.wleiden.net
wi2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    ether 00:02:6f:34:3a:92
    ssid il-zw.vosko1.wleiden.net 1:il-zw.vosko1.wleiden.net

Op 7 feb 2005 is er een contactdoos geplaatst bij de Soekrissen. De AP's in de kerk moeten dus over de ethernetkabels gevoed worden.

Op 10 maart 2005 zijn de AP's geplaatst (senao 2611CB3); de node is geactiveerd. De foto's van deze bouwdag staan hier

Voorlopig interlinks:

Test op NodeRijnVliet en NodeHuub(15 maart 2005)

Gemeten op wi1 op R&V richting oost (Vosko):

na 15 seconde sync time en geen traffic.

Vanaf Huub (nu il-zo.vosko2.wleiden.net):

il-no moet kennelijk il-w zijn (wi1, vosko2).

{{{# for i in il-nw.vosko1.wleiden.net il-zw.vosko1.wleiden.net il-zo.vosko2.wleiden.net il-no.vosko2.wleiden.net do

done

il-nw.vosko1.wleiden.net

il-zw.vosko1.wleiden.net

il-zo.vosko2.wleiden.net

il-no.vosko2.wleiden.net

il-zw.cetim2.wleiden.net

AP's

Opmerking bij de AP's van de leverancier (Klaas Goossensen, Carlton Engineering BV):

Let OP!! belangrijk.

Als u van operating MODE switched!! Dus van accesspoint trerug naar bridge gaat of v.v. en u via de firmware via 
de html-instelling pagina's/scherm geswitched bent, dient u de hardware te resetten om de nieuwe instellingen van 
kracht te laten worden!!! Dit doet u door nadat de hardware weer opgestart is even de 12 volt spanning van uw 
ap-bridge af te halen.

Standaard wordt de 2611 CB3+Dlx met de laatste firmware versie 1.9 voor de ap-mode en 1.8 voor de bridge-mode uitgeleverd 
en staat de standaard instelling zoals in de documentatie is aangegeven.

Belangrijk!! de SSID van de ap dient beperkt te blijven tot maximaal 22 karakters.

I.v.m. de restauratie is er tijdelijk een zoldervloer in de kerk gemaakt in de zijbeuken en het gedeelte boven het koor (oostkant). Dat is dus rechtonder het vieringtorentje waar de nodemachines staan. Daardoor is het nogal lastig om een goed plekje voor de ap's te vinden. Eentje zit nu boven de tijdelijke zolder. We moeten nog meten hoe het signaal op de kerkvloer is. Als er nog eens wat aan de ap's geknutseld moet worden is het raadzaam een tuigje te regelen ivm veilig werken op de loopbruggen.

AP Configuratie

Geconfiged als 'wirelessleiden1' en 'wirelessleiden2' - IP address .66 (router is .65) binnen een /28 (255.255.255.240) - en de DHCP range aangepast. Addressen tussen 67 en 79 worden uitgedeeld aan gebruikers (13 stuks maar!). Username en passwd staan in SVN.

Hier zijn een stel kismet stumble files van de kerkvloer. Conclusie: goede ontvangst, maar kanalen moeten aagepast, i.v.m. de KPN ap's.

Configuratie:

Als er een factory reset gedaan is - volgende ssh truuck gebruiken om te configgren

  ssh -L8888:192.168.1.1:80 vosko1.wleiden.net
  # op de mahine zelf
  ifconfig sis0
  ifconfig sis0 alias 192.168.1.2/24

Dan kun je met je webbrowser locaal bij http://localhost:8888 wat dan het AP is. Na afloop de vosko machine rebooten om de config weg te halen.

proxy instelling

Om AP users binnen in de kerk in te vangen die hun proxy niet goed hebben staan - techniek van lebkov gecopieerd:

->   copied tproxy van lebkov

    scp lebkov:/usr/local/sbin/tproxy\* /usr/local/sbin
    scp liebkov:/usr/local/etc/rc.d/\*tproxy\* /usr/local/etc/rc.d

->   edited het IP address van sis0 in de config

    ifconfig sis0
    vi /usr/local/sbin/tproxyrun

    # sis0 range vosko 2
    APRANGE=172.17.175.64/28

    en

    # sis0 range vosko 1
    APRANGE=172.17.174.64/28

->   starten demoontje

    /usr/local/etc/rc.d/tproxy.sh start

Dw

AP gebruik

Kies binnen de kerk 'wirelessleiden1' of 'wirelessleiden2' (afhankelijk van welke het sterkste is).

Stel as proxy proxy.wleiden.net, poort 3128 in.

Voor mensen die dat niet doen is er zeer beperkt web verkeer mogelijk (alleen poort 80).

NodeVosko (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)